Project

Ontrafelen interacties ui, mycorrhiza’s en fosfaat

Een van de thema’s bij nutriëntenefficiency is fosfaat, want er wordt wereldwijd een tekort verwacht. Doel van dit project is mogelijkheden onderzoeken van veredeling op een verbeterde fosfaatopname, dan wel beter fosfaatgebruik door ui. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar ziekteresistentie tegen Fusarium bolrot en in de toekost ook Botrytis bladvlekkenziekte.

Doelstelling

De innovatieagenda van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft als thema “Meer met minder”. Hieronder zijn projecten op het gebied van veredeling en zaadtechnologie opgenomen die gericht zijn op verduurzaming van de primaire productie via veredeling voor

 • Verbeterde rassen (nutriëntenefficiency en ziekteresistenties)
 • Verbeterd uitgangsmateriaal (robuust en gezond zaaizaad).

In een eerder project is gevonden dat verschillende Allium-soorten verschillend reageren op mycorrhizaschimmels. Deze schimmels spelen - zeker in een gewas als ui, met een relatief slecht wortelstelsel en nauwelijks wortelharen - een cruciale rol bij de opname van fosfaat uit de bodem. In dit project wordt gezocht naar mogelijkheden om:

 • de fosfaatopname-efficiëntie in ui te verbeteren, bijvoorbeeld door vergroting van het wortelstelsel, maar ook door productie van plantenhormonen die de interactie met mycorrhizaschimmels beïnvloeden;
 • gewenste eigenschappen gerelateerd aan fosfaatopname in een meer ui-achtige achtergrond in te kruisen.

Op verzoek van veredelingsbedrijven, die bij dit project betrokken zijn, wordt ook onderzoek verricht aan ziekteresistentie tegen Fusarium bolrot en Botrytis bladvlekkenziekte.

Werkwijze

 • Veld- en kasproeven onder verschillende fosfaatniveau
 • Ziekteresistentietoetsen
 • Inkruisen van resistenties uit onderzoeksmateriaal in ui.

Resultaten

 1. Uit de eerste veldproef met de onderzoekspopulatie (een kruisig van ui met verwante Alliums) kwamen drie groepen naar voren. Een groep die negatief reageerde op geen fosfaatbemesting, een groep die hier niet op reageerde en een groep die hier positief op reageerde. De laatste twee groepen zijn interessant voor veredeling.
 2. Uit de kasproef met vloeibaar medium kwam naar voren dat uienrassen sterk reageren op minder fosfaatbeschikbaarheid, terwijl de aan ui getoetste verwanten niet of nauwelijks reageerden op minder fosfaat.

Er zijn enkele zaden verkregen uit kruisingen tussen ui en het onderzoeksmateriaal.

  Publicaties