Project

Ontwikkeling Biobased ketens in Zeeland

Zuidwest Delta (Zeeland en ZW Brabant) heeft de ambitie om samen met Zeeuws of ZW-Brabants bedrijfsleven de relatie tussen de agrosector en de chemie te versterken.

Doelstellingen project

Doel van dit project was om te komen tot projecten samen met ZW Delta.

Resultaten

  • 45 projectvoorstellen ingediend.
  • selectie shortlist van 12 projectvoorstellen
  • definitieve selectie 5 projecten die, ondersteund door de provincie Zeeland, zijn ingediend bij topsector Agri&Food. Vier daarvan zijn goedgekeurd door TKI A&F.