Project

Ontwikkeling Crop to drop performance indicator

Met een indicator voor efficiënt watergebruik worden geïrrigeerde teeltsystemen met maximaal rendement uit het beschikbare water mogelijk.

Resultaten

De activiteiten voorzien in 2012 waren:
Uitbreiding van het bestaande kasgewasproductiemodel van Vanthoor (2011) met aspecten van sub-optimale water- en waterdampeffecten op productie.

Publicaties