Project

Ontwikkeling van een duurzame melkproductieketen in Thailand

Gezamelijk met overheid en bedrijfsleven ontwikkelen van een nationale strategy en actieplan voor de innovatie van de melkproductie keten in Thailand.