Project

Opname van struviet als categorie in de Meststoffenwet

De wereldvoorraad fosfaaterts is beperkt. Om die reden is er een groeiende belangstelling voor fosfaatterugwinning . In dit onderzoeksproject nagegaan of struviet kan worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.