Project

Opzetten methode voor kwaliteitscontrole Basisregistratie Topografie (BRT)

Ontwikkeling en uitvoering van een methode om de kwaliteit van de BRT te toetsen aan wettelijke vereisten.

In overleg met het Kadaster is bepaald dat de controlemethodiek de mogelijkheid moet bieden om een uitspraak te kunnen doen over de volgende vijf thema’s:

De methodiek voorziet erin dat voor de tien objectklassen in TOP10NL zoals benoemd in de gegevenscatalogus een uitspraak over deze vijf thema’s gedaan kan worden.

Het gaat om de volgende objectklassen (op alfabetische volgorde):