Project

Opzetten testen om toxiciteit van nanodeeljes te onderzoeken

Nanotechnologie vindt steeds meer toepassingen in landbouw, diervoeders, industriële voedselbereiding, verpakkingsmaterialen en voedingssupplementen. Daarom ontstaat de behoefte na te gaan of mensen die deze nanodeeltjes binnen krijgen daar schade van ondervinden. RIKILT voert onderzoek naar methoden om de toxiciteit van deze nanodeeltjes te kunnen onderzoeken

Doelstelling

Dit project vervult een brugfunctie (matching-cofinanciering- coördinatie) tussen verschillende projecten met als onderwerp veiligheid nanotechnologie in voeding: BO, WOT, NanonextNL en EU projecten (Nanoimpactnet, Qnano en Marina).

Doel van het project is door de gerichte inzet van beschikbare middelen (fundamentele en innovatieve) versterking te krijgen van genoemde projecten

Werkwijze

In 2012 is veel werk verzet om zicht te krijgen op de relatie tussen fysischchemische eigenschappen van nanodeeltjes en de passage over de darmwand. Hiervoor zijn verschillende in vitro modellen blootgesteld aan polystyreen nanodeeltjes met een verschillende lading.

Voor het uitvoeren van dit soort studies zijn betrouwbare detectietechnieken cruciaal. Het opzetten van deze methoden wordt in andere projecten gedaan; echter in 2012 is specifiek gewerkt aan het optimaliseren van metingen met ICP-MS voor nanodeeltjes bevattende matrices.

Resultaten

Er een publicatie geschreven over de effecten van de condities in het maagdarm kanaal op zilver nanodeeltjes (Walczak et al., 2012). De uitkomsten van een dierstudie waarin ratten oraal zijn blootgesteld aan zilver nanodeeltjes zijn in een wetenschappelijk tijdschrift verschenen (Van der Zande et al., 2012).

Tot slot is er vanuit dit project bijdragen aan een drietal EU projecten (NanoImpactNet, Qnano en Marina).

In dit project werkt RIKILT aan breed gedragen benaderingen (o.a. door EFSA en ILSI) die een grote bijdragen kunnen leveren aan enkele topsectoren waarin nanotechnologie als interdisciplinaire technologie een belangrijke rol speelt.

Publicaties