Project

PAW; Toepassing van Plasma Geactiveerd Water in de glastuinbouw

Dit project levert praktijkgerichte kennis op over veilige toepassingen van PAW als nieuwe, niet-chloor houdende desinfectiemethode in de glastuinbouwsector. Overdracht vindt plaats via eindrapport, vakbladartikelen, posters, gebruiksprotocollen, social media. Dit project effent de weg voor vermarkting van Filtex apparatuur met PAW technologie binnen de glastuinbouwsector. Uitbreiding van toepassing mogelijk binnen Green Deal Groene gwb-middelen.

Er is dringend behoefte aan aanvulling van het huidige, krappe middelenpakket om plantenziekten te voorkomen en te bestrijden met milieuvriendelijke methoden. Ter vermindering van de milieubelasting en de druk op bestaande, beperkte toegelaten middelen. WUR Glastuinbouw heeft eerder aangetoond dat oxidatieve producten (electrolysewater, chloordioxide, waterstofperoxide) hieraan effectief kunnen bijdragen.

Doel

Doel binnen dit project is om de effectiviteit van Plasma Geactiveerd Water (PAW) te testen ter beheersing van plantenziekten in de glastuinbouwsector. Als eerste stap binnen het onderzoek wordt de biocidewerking van PAW tegen plantenziekten in vitro getest middels dosis-respons en frequentietesten. Hierna volgen testen om plantreacties zoals fytotox en voedingsopnamerespons te bepalen op bovengrondse plantendelen en wortels (fytotoxtesten met jonge kiemplantjes, verneveling van slaplanten). In de eindfase worden ontwikkelde gebruiksrecepten met PAW onderzocht op effectiviteit onder praktijkconforme teelt- en naoogstcondities tegen een biotroof en een nectrotroof organisme. Dit project levert praktijkgerichte kennis op over veilige toepassingen van PAW als nieuwe, niet-chloor houdende desinfectiemethode in de glastuinbouwsector.

Publications