Project

PLAID (Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration)

Het project PLAID (Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration) is ontworpen om boeren en landbouwbedrijven aan te moedigen innovaties in de landbouw te omarmen, wat de duurzaamheid van de Europese landbouw bevordert, door toegang te geven tot kwalitatief goede demonstratieactiviteiten (demo’s) op commerciële bedrijven.

Het is al langer bekend dat kennisoverdracht aan boeren via demo’s een zeer gewaardeerde methode is. Uit deze interactieve processen en netwerkbijeenkomsten komen vaak innovaties en uitruil van nieuwe landbouwtechnologieën of -praktijken opgang. Demo’s dragen ook bij aan netwerkbouw in landbouwgemeenschappen, wat leidt tot meer duurzaamheid en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden op langere termijn.

Er is echter weinig gedocumenteerd over demo’s in de landbouw in Europa en het gebrek aan inventarisatie van online middelen is problematisch voor het bevorderen en verbeteren van demo’s.

IMG_1398.JPG

PLAID zal samen met haar zusterproject AgriDemoF2F online hulpmiddelen creëren. Een voorbeeld hiervan is een inventarisatie van de demonstratieactiviteiten in de 28 EU landen, Zwitserland, Servië en Noorwegen. Deze inventarisatie wordt opgeslagen in de “FarmDemo-hub”, die gekoppeld zal worden aan een op geografische componenten doorzoekbare kaart. Een kaart waarop relevante aanbieders van demonstratieactiviteiten gevonden kunnen worden voor een breed scala aan onderwerpen over alle sectoren, zowel biologische als gangbare productiesystemen. PLAID zal ook richtlijnen (best practices) opstellen voor het organiseren van demo’s. Daarnaast zal PLAID ‘virtuele’ (on-line) demonstratie benaderingen ontwikkelen. Hierbij worden de best practices uitgelicht die garanderen dat een breed scala aan productiesystemen, boeren en medewerkers, leeftijden en geslachten worden opgenomen. PLAID zal innovatieve nieuwe benaderingen voor demonstratie benadrukken; en hieruit indicatoren afleiden voor best practices voor verschillende doelen van demonstratieactiviteiten.

PLAID zal deze activiteiten vanuit haar multi-actor consortium opzetten, met behulp van een multi-stakeholder aanpak om kennisuitwisseling te stimuleren en de innovatiekloof te sluiten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan