Project

PLAID (Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration)

De algemene doelstelling van het PLAID-project (Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration) is het in kaart brengen en analyseren van demonstraties op commerciele landbouwbedrijven om het innovatievermogen en duurzaamheid van de Europese landbouw te vergroten door een groter aantal boeren en werknemers in de landbouw toegang te geven tot hoge kwaliteit peer-to-peer-leer mogelijkheden op deze bedrijven.

Het is al langer bekend dat kennisoverdracht door demo’s een door boeren zeer gewaardeerde methode is en dat innovaties en het overnemen van nieuwe landbouwtechnologieën of -praktijken profiteren van het interactieve proces met gelijkgestemde individuen of groepen.

Demo’s kunnen ook bijdragen aan netwerkbouw in landbouwgemeenschappen, wat leidt tot meer duurzaamheid en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden op langere termijn. Er is echter weinig gedocumenteerd over demo’s in de landbouw in Europa en het ontbreken van een inventarisatie of on-line middelen is problematisch voor het bevorderen en verbeteren van demo’s.

PLAID

PLAID maakt samen met haar zusterproject AgriDemoF2F online hulpmiddelen, waaronder een inventarisatie van demonstratie-activiteiten in de 28 EU-landen, Zwitserland, Servië en Noorwegen. Deze inventarisatie wordt opgeslagen in de “FarmDemo-hub”, die gekoppeld zal worden aan een op geografische componenten doorzoekbare kaart.

Een kaart waarop relevante aanbieders van demo-activiteiten gevonden kunnen worden voor een breed scala aan onderwerpen over alle sectoren en zowel biologische als gangbare productiesystemen. PLAID zal ook richtlijnen (best practices) opstellen voor het organiseren van demo’s. Daarnaast zal PLAID ‘virtuele’ (on-line) demonstratiebenaderingen ontwikkelen. Hierbij worden de best practices uitgelicht die garanderen dat een breed scala aan productiesystemen, boeren en medewerkers, leeftijden en geslachten worden opgenomen.

Nederland is projectleider van werkpakket 5, waarin 24 casussen worden uitgevoerd in 12 landen. Deze casussen worden in 2018 uitgevoerd aan de hand van een door ons geschreven en in de praktijk samen met de Spaanse partner uitgeteste methodologie. Ook hebben we een de focusgroepmethode om data te verzamelen methodisch beschreven en getest.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan