Project

Paraplu: synergie van duurzaam en gezond

Er bestaat een discrepantie tussen de gezondheidsraadrichtlijnen en het daadwerkelijke voedingspatroon van de mensen. In deze richtlijnen staat een voedingspatroon met minder dierlijke en meer plantaardige voedingsmiddelen en de vermindering van snacks centraal.

Doelstelling

Het doel van dit project is om databases over milieubelasting van verschillende voedingsmiddelen te koppelen aan een database over de voedingswaarde. Hierbij wordt ook een link gelegd met voedselconsumptie en de prijs van de levensmiddelen. Het project is erop gericht om de ‘concurrentiepositie’ van duurzame en gezonde voedingsmiddelen te versterken om bovenstaande discrepantie te verkleinen. Vooral wordt gekeken naar kostenbesparingen in het productieproces.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project zal een database zijn die is opgezet door het RIVM in samenwerking met Wageningen UR. Ook zal er eind 2012 een rapport uitgebracht worden over de productvergelijking tussen meer en minder gezonde/duurzame levensmiddelen  en over de markt- en ketenanalyse. In 2013 wordt dit rapport aangevuld met (virtuele) prijzen van vervangers van dierlijke eiwitten en vis.

Werkwijze

In 2012 zal het onderzoek beginnen met het uitzoeken van de verschillen in prijs tussen meer en minder duurzame/gezonde ‘boodschappenmandjes’. Ook word uitgezocht waar prijsverschillen vanuit de productieketen vandaan komen (slimmere/goedkopere productie, innovaties, schaalvoordelen) en tegen welke wettelijke beperkingen producenten aanlopen. In 2013 zal er gekeken worden hoe de prijs van bepaalde duurzame/gezonde eindproducten omlaag kan zodat het product een goede positionering op de markt heeft.

Publicaties