Project

Partners gezocht: Niet-Destructief meten van kwaliteit van Agri & Food producten

Wilt u niet-destructieve meetmethodes toepassen of verbeteren voor het meten van kwaliteit van agri- en food producten? Wageningen Food en Biobased Research start een consortium rondom dit thema.

In toenemende mate vinden niet-destructieve meetmethodes zoals NIR, Hyperspectrale beeldverwerking, Röntgen en TeraHertz hun weg van experimentele status naar dagelijkse praktijk. Er is echter nog veel te doen om op basis hiervan robuuste applicaties te ontwikkelen voor een brede waaier van agri- en food producten.

Sensors en applicaties

Slimme technologie ontwikkelt zich razendsnel op het gebied van geautomatiseerde kwaliteitsmeting in agri- food ketens. Een groeiende diversiteit van nieuwe sensoren en sensor-applicaties wordt ontwikkeld door universiteiten en de industrie. Data uit deze sensoren wordt steeds meer gecombineerd (real-time) door middel van slimme data-analyse en met gebruik van kunstmatige intelligentie (multi-sensor aanpak). Het doel voor eindgebruikers in agri & food is snelle en robuuste kwaliteitsvoorspelling voor een brede waaier van agri- en (verwerkte) food producten ten behoeve van een betere beslissingsondersteuning bij sorteren, verwerken, verpakken, etc.

Er is duidelijk potentieel voor het maximaliseren van de opbrengst en proces-efficiëntie, het minimaliseren van ‘farm-to-fork’ verliezen en het optimaal aansluiten op de steeds veranderende behoefte van de consument.

Nieuwe methoden

In plaats van de beperkingen en complicaties bij het nemen van representatieve monsters uit partijen en daarop destructieve kwaliteitsmetingen te doen, is er een duidelijke behoefte in agri & food om de ‘kwaliteit’ van complete batches ‘in-line’ en niet-destructief te bepalen. Dit vereist nieuwe methoden op het gebied van niet-destructieve sensortechnologie en data-analyse.

Aan de hand van een aantal specifieke use-cases (bij voorkeur ingebracht door de project-partners), zal bestaande kennis en ervaring met beeldverwerking (brede range van het spectrum) gecombineerd worden met aanvullend onderzoek, ontwikkeling en validatie richting toepassingen voor specifieke producten. Elke use-case wordt als een aparte work-package opgepakt in het project. Kennisuitwisseling tussen de work-packages zal een belangrijke factor zijn om van elkaars voortgang te leren.

Uitnodiging tot samenwerking

Dit consortium staat open voor deelname van bedrijven actief in agri- en food industrie (dierlijke producten, fruit, groente, aardappelen, levensmiddelen, ingrediënten) variërend van primaire productie, levensmiddelenproductie tot retail. Zowel betrokken bij directe productie van agri- food producten als in toelevering van ingrediënten en technische installaties. In ruil voor in-cash en in-kind bijdragen in het project kunnen partners gewenste onderzoeks-onderwerpen inbrengen en daarmee richting geven aan de onderzoeksactiviteiten. Helaas kunnen we voor dit project niet ingaan op verzoeken van andere onderzoeksinstituten of vragen van studenten.