Project

Partners gezocht: PPS ‘Circulaire Glastuinbouw 2030’

In de komende jaren zal de glastuinbouw een transitie doormaken naar de circulaire economie. Wij hebben daarin enkele knelpunten gedefinieerd, die tegelijk grote kansen bieden voor partijen in de sector. Ons doel is samen de weg te banen voor de overgang naar een efficiënte, schone en verbonden glastuinbouw. Daarom vragen we nu partners om te participeren in een publiek-private samenwerking.

Wij definiëren circulaire glastuinbouw als een upcycling productiesysteem, dat waarde toevoegt door de efficiënte omzetting van water, nutriënten en energie in mooie producten, dat gekenmerkt wordt door schone ingaande stromen, dat uitgaande stromen produceert op grondstofspecificatie, en is verbonden met andere productiesystemen zoals akkerbouw en visteelt. Wij zien nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om de glastuinbouw van de toekomst te gaan bouwen en bij te dragen aan de licence to operate van de sector.

In ons kennisbasisonderzoek hebben we enkele knelpunten gedefinieerd die de transitie kunnen belemmeren. Tevens hebben wij een toekomstbeeld ontworpen van de glastuinbouw in de circulaire economie. Het doel van het project is knelpunten in die transitie samen om te zetten in kansen voor partijen uit de sector. Hierbij bouwen wij verder op oplossingen zoals de fossielvrije kas (All-Electric Greenhouse). Het resultaat zal een serie van oplossingen zijn die door de industriële partners gelijk kunnen worden toegepast, en een gedeeltelijk herontwerp van het productiesysteem, zodat circulariteit kan worden gerealiseerd. Daarnaast willen wij een circulair demobedrijf of living lab bouwen, waarin de gecombineerde vindingen kunnen worden getoond.

Aanpak

Wij roepen nu partners op die willen investeren in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor een circulaire glastuinbouw. Wij mikken op een project met verschillende gescheiden werkpakketten. De partners kunnen deelnemen in afzonderlijke werkpakketten, waarvan de vertrouwelijkheid en mate van participatie vooraf geregeld worden. Er wordt 50% financiering door het Ministerie van LNV voorzien. Een 25% Cash en 25% In Kind eigen bijdrage is noodzakelijk vanuit de partners. Wij zoeken met name partners die willen deelnemen aan de volgende onderwerpen:

  • Waardecreatie aan uitgaande stromen door het ontwikkelen en toepassen van nieuwe scheidingstechnieken, waardoor inhoudsstoffen en vezels beschikbaar komen voor andere productiesystemen en de kas.
  • Circulaire oplossingen voor huidige in en uitgaande stromen van kunststoffen: potten, hoezen, touwtjes, clips, beugels enz., zodat bestaande materiaalstromen circulair worden.
  • Beperking van het gebruik van chemische meststoffen en het vervangen door organische meststoffen.
  • Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor CO2 bemesting in de glastuinbouw.
  • Het vervangen van veen door andere biobased vezels.

Oproep tot samenwerking

Het beoogde consortium staat open voor participatie door bedrijven die actief zijn in de agrifood business en diegene die dat willen gaan doen. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld telers (verenigingen) en toeleverende bedrijven.

Door de Cash en In Kind bijdrage in het project kunnen de partners richting geven aan het project. Het IP kan door de bedrijven gelijk worden toegepast in hun eigen onderneming (user right). Het project is gericht op het ontwikkelen van direct toepasbare generieke oplossingen (prototypen).