Partners gezocht: Wetenschap voor een natuurinclusieve energietransitie

Project

Partners gezocht: Wetenschap voor een natuurinclusieve energietransitie

Hoewel hernieuwbare energie bij uitstek schoon en milieuvriendelijk is, zijn er inspanningen nodig om de impact op natuur te minimaliseren, zoals voor kwetsbare soorten die in botsing komen met windturbines. De uitdaging voor bedrijven is om deze duurzaamheidscomponent te leveren, waarbij de voordelen voor de natuur worden gestimuleerd en negatieve effecten worden vermeden. Wij zoeken partners om samen op wetenschap gebaseerde oplossingen voor duurzame bescherming van de biodiversiteit te ontwikkelen, als onderdeel van het ontwerp en de levering van nieuwe energieprojecten.

Het Energieakkoord 2013 weerspiegelt de ambities en strategie voor de energietransitie in Nederland. Het fundamentele doel is om de economie vooruit te helpen met schonere energiebronnen door middel van investeringen in hernieuwbare energie zoals wind en zon. Ecologische kwesties zijn relevant voor een goede inzet van windturbines en zonnepanelen. Voor windparken worden er grote inspanningen geleverd om de impact door aanvaringen van vogels en vleermuizen met turbines te minimaliseren, met name kwetsbare soorten die in botsing komen met windturbines. Tegelijkertijd kunnen er directe ecologische voordelen zijn verbonden aan de ontwikkeling van extensief beheerde zonneparken. De uitdaging voor bedrijven is om de duurzaamheidscomponent te leveren, waarbij de voordelen voor de natuur worden gestimuleerd en effecten worden vermeden die ons natuurlijk kapitaal schaden.

Huidige partners

Wageningen Environmental Research is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut voor strategische en toegepaste ecologie. Uit onderzoek in Wageningen blijkt dat het op een ecologische manier beheren van landschappen helpt om insecten, vogels, amfibieƫn en andere planten- en diersoorten te behouden. We werken samen met talloze bedrijven bij het implementeren van onze bevindingen in hun ruimtelijke ordening en beheer en worden breed erkend voor die bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit door bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties. Specifieke voorbeelden met betrekking tot hernieuwbare energie omvatten ontwikkeling van gevoeligheidskaarten voor het reduceren van de impact van windparken op vogels en vleermuizen, verbeteren van natuurwaarden bij energie-infrastructuur, inzicht in het effect van energie-infrastructuur op fauna en de ontwikkeling van concepten voor het multifunctionele gebruik van zonneparken.

Wie zoeken wij?

We zoeken partners die zoeken naar op wetenschap gebaseerde oplossingen voor duurzame bescherming van de biodiversiteit als onderdeel van het ontwerp en de levering van nieuwe energieprojecten. Wij bieden een persoonlijke, praktische service die wordt ondersteund door uitmuntend wetenschappelijk onderzoek en de expertise van Wageningen University & Research.

Kernpunten

  • Op maat gemaakte en innovatieve oplossingen voor een natuurinclusieve energietransitie, op basis van hoogstaand onderzoek
  • Bevorderen van voordelen voor de natuur, b.v. zonneparken die de biodiversiteit verhogen en voorkomen van schade aan flora en fauna door hernieuwbare energie
  • Nieuwe ontwerpen voor multifunctionele gebruik van zonneparken
  • Duurzaamheidcomponent uitgebreid tot directe voordelen voor de natuur

Deadline

De deadline om te reageren op dit project is 01-10-2018.