Call for parnters: ProSeaweed

Project

Partners gezocht voor de ontwikkeling van nieuwe zeewiertoepassingen

Zeewier is in opkomst als een duurzame bron van eiwitten voor mensen en dieren. In het programma ProSeaweed doen Wageningen University & Research en stichting Noordzeeboerderij samen met het bedrijfsleven onderzoek naar zeewiertoepassingen in voedsel voor mens en dier. Het programma is tevens een platform voor nieuwe initiatieven. Bedrijven die bij het platform willen aansluiten kunnen dit kenbaar maken tot 31 mei 2018.

Grootschalige zeewierteelt voor humane- en dierlijke voedingstoepassingen is nog niet rendabel in West Europa. Om de waarde van de zeewiersector te verhogen wordt binnen het vierjarige ProSeaweed onderzoeksprogramma gezocht naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Het doel van het onderzoeksprogramma is om innovaties in de gehele zeewiersector in gang te zetten via kennisontwikkeling; van zeewierteelt tot consumentgedrag op zeewier. Het onderzoek van ProSeaweed richt zich op:

  • Selectie en veredeling tot hoogproductieve zeewiersoorten.
  • Ontwikkeling van duurzame teeltsystemen voor optimale locaties: voor de gunstigste samenstelling van het zeewier.
  • Meervoudige verwerking van zeewier om alle componenten, zo goed mogelijk en tegen een zo hoog mogelijke economische waarde, te benutten.
  • Verbetering van de aantrekkelijkheid van zeewierproducten voor consumenten, door aansprekende producten en toegankelijke informatie.
  • Ontwikkeling van veilige & hoogwaardige toepassingen, b.v. benutting van voedingswaarde, vermindering antibioticagebruik en toepassing in farmacie en cosmetica.

Onderzoeksprojecten ProSeaweed

Wageningen University & Research en de stichting Noordzeeboerderij werken met de eerste 9 actieve partners uit de zeewiersector aan 8 samenhangende onderzoeksprojecten. In deze projecten worden de effecten van zeewier als veevoersupplement onderzocht, wordt via normering en standaardisering een basis gelegd voor veilig gebruik van zeewier als voedselproduct en wordt de ecologische inpasbaarheid van grootschalige zeewierteelt onderzocht via zeewierpilots op de Noordzee – 15 kilometer uit de kust van Scheveningen. Publiceerbare resultaten van deze onderzoeken zullen later dit jaar te vinden zijn op de website van het programma: www.proseaweed.eu.

Bedrijven gezocht

Het multidisciplinaire karakter van zeewierproductie en de innovaties vanuit het ProSeaweed programma biedt kansen voor Nederland om een sterke zeewiersector te ontwikkelen. Deze sector biedt ruimte voor zeewierboeren, veredelingsbedrijven, zaadproducenten, logistieke dienstverleners, maritieme dienstverleners, voedselproducenten, levensmiddelenbedrijven, machinebouwers, etc. Kansen liggen er op gebied van een hogere economische opbrengst van zeewier, constantere kwaliteit, verlaging van teeltkosten via bio-raffinage, een circulaire aanpak, lokale productie en een ketenaanpak. Naast de huidige export van de Nederlandse maritieme en agrofood sector kan Nederland in de nabije toekomst ook zeewierkennis en –technologie als exportproduct aan haar portfolio toevoegen.

Het programma dient tevens als vehikel voor toekomstige PPS onderzoeksprojecten vanuit topsector Agri&Food. Bedrijven worden uitgenodigd om zich bij ProSeaweed aan te sluiten om gezamenlijk nieuwe kennis te ontwikkelen of om creatieve ideeën op te doen om nieuwe innovaties in de markt te kunnen zetten. Geïnteresseerde partners kunnen informatie over het programma en/of deelname aan het programma verkrijgen bij Willie van den Broek of Koen van Swam.