Planten voor een prima binnenklimaat

Project

Planten voor een prima binnenklimaat

Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat in kantoorgebouwen. Zij brengen vocht in de lucht, kunnen de lucht reinigen en creëren een fijne omgeving. Dit kan economische besparingen opleveren, bijvoorbeeld door minder kunstmatige klimaatbeheersing (energiebesparing) of door verbeterde prestatie van de gebruikers (arbeidsproductiviteit).

Invloed van planten

Dit onderzoek moet leiden tot meer intensieve en goed afgestemde toepassing van groen in gebouwen voor duurzame inrichting en een gezond leef- en werkklimaat. De onderzoekers kijken niet alleen naar wat planten in fysisch opzicht aan de luchtkwaliteit in gebouwen bijdragen, maar ook wat hun invloed is op het welzijn en gezondheid van gebruikers van de gebouwen. Hierbij richten we ons in eerste instantie op werknemers. Wat zijn de daadwerkelijke effecten van een grootschalige toepassing van planten op het binnenmilieu? Daarbij staat een analyse van de kosten en baten voorop. Kun je besparen op de traditionele energievretende luchtbehandelingssystemen? Kunnen planten het ziekteverzuim terugdringen, of het concentratievermogen en de productiviteit bevorderen?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onderzoek bij bedrijven

Een aantal bedrijven is geselecteerd, die het fysiek en mentaal welbevinden van de medewerkers op een groene manier willen oppakken en waar de werknemers veel zittend of mentaal inspannend werk doen zonder zicht op groen. de onderzoekers gaan in die bedrijven een bewust gekozen assortiment van planten aanbrengen en zullen gedurende twee jaar een aantal metingen doen aan de luchtkwaliteit (luchtvochtigheid, CO2, VOC), maar ook aan het welzijn van de medewerkers.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Samenwerkingsverband

Dit project is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen (Wageningen University & Research en Fytagoras) en bedrijven (Royal Flora Holland, DonkerGroen, Noviflora, Dutch Green Building Council, Priva, iVerde) en wordt medegefinancieerd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Wageningen Environmental Research (Alterra) zal expertise inbrengen m.b.t. het meeten van welzijn en welbevinden, Fytagoras heeft ervaring in het meten van de effecten van planten op luchtkwaliteit. Donkergroen zal de zorg voor de beplanting op zich nemen en de overige partners zullen kennis over gebouwen en sector inbrengen, zodat de kosten en baten zo goed mogelijk bepaald kunnen worden.