Project

Plantenviruscollecties

Voor de ontwikkeling en validatie van diagnostica voor plantpathogenen is referentiemateriaal onmisbaar. Door achterstallig onderhoud is de kwaliteit van bestaande referentiecollecties gedaald tot een punt waarop niet langer op het materiaal vertrouwd kan worden. Dit project beoogt het terug op peil brengen van collectie van referentie-isolaten van gereguleerde plantenvirussen en viroïden voor Nederland, waarbij actief wordt ingezet op samenwerking op Europees niveau. Het opnemen van de gegenereerde data in Q-bank en bijbehorende isolaten in een fysieke collectie maakt dat beide toegankelijk en beschikbaar zijn voor diagnostische en onderzoeksactiviteiten.

Doel van het project ‘Plantenviruscollecties’ is het terug op peil brengen van een gemeenschappelijke en kwalitatief hoogwaardige collectie van referentie-isolaten van gereguleerde plantenvirussen en viroïden voor Nederland en samenwerking op dit gebied op een Europees niveau. Door het ontwikkelen en implementeren van gemeenschappelijke Europese standaarden voor de karakterisering, handhaving en opslag van referentie-virusisolaten wordt de kwaliteit van zowel data als referentiemateriaal gegarandeerd. Het opnemen van de gegenereerde data in Q-bank en van de virus isolaten in een fysieke collectie gegarandeerd het beschikbaar komen en houden van cruciaal referentiemateriaal en hun karakteristieken.

Deliverables

  • Gemeenschappelijk collectie van referentie-isolaten van  gereguleerde en andere belangrijke plantenvirussen
  • Verschillende isolaten van gereguleerde virussen waaronder Chrysanthemum stem necrosis virus, Andean potato mottle virus, Tobacco ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Andean potato latent virus gekarakteriseerd, hun data geverifieerd en zo mogelijk gepubliceerd en in de collectie opgenomen.
  • Materiaal van gereguleerde aardappelvirussen zoals bijv Potato virus T en Potato yellowing virus verzameld en gekarakteriseerd (indien verkrijgbaar) en diverse belangrijke virussen uit de genera Nepovirus en Potexvirus nader gekarakteriseerd en opgenomen in de collectie.
  • Relevante data van de in de collectie opgenomen isolaten beschikbaar in Q-bank
  • gemeenschappelijke Europese standaarden voor plantenviruscollecties m.b.t. karakterisering, identificatie, omgaan met en opslag van referentiemateriaal.

Publicaties