Project

Pompoen verwaarding reststromen

Wat zijn de de mogelijkheden van valorisatie van de pompoen reststroom in Nederland? Kan deze reststroom wellicht nog verwerkt worden tot bijvoorbeeld sap, soep of babyvoeding?

Het bio pompoenareaal groeit sterk en wordt nu geschat op minimaal 400 ha. Bij een opbrengst van 15 t/ha bedraagt de productie 6000 ton/jaar. Biologische pompoen wordt op meerdere plaatsen in Nederland centraal bewaard. Gedurende de winter wordt de pompoen afzetklaar gemaakt, waarbij een reststroom van te kleine, afwijkende of aangetaste pompoen vrijkomt. Gesteld dat er 10% product niet marktwaardig product is. Daarnaast wordt buiten het teelt en bewaarseizoen nog pompoen ingevoerd en in Nederland klaargemaakt voor de winkel

Resultaten

  • Een brainstormsessie: De betrokken ketenpartijen, telers, verwerkers en handel namen actief deel aan de brainstormsessie.
  • Een inventarisatie nota over soorten reststromen is gemaakt.
  • Reststromen van verse pompoen met uitwendige gebreken of met oppervlakkig droog rot gebreken zijn goed tot sap te verwerken. Reststromen van pompoenen met nat rot zijn niet bruikbaar om tot sap te verwerken.
  • De  logistieke uitdaging diende zich aan, om de reststromen pompoen die tijdens het seizoen verspreid vrij komen, te verzamelen tot partijen van voldoende omvang, interessant voor verwerking tot sap. Deze is opgepakt door de ketenpartijen zelf, die bilateraal contact hebben gezocht. In potentie blijkt er voldoende reststroom pompoen zodat het logistiek interessant is om deze reststroom tot sap en andere producten te verwerken. Tot nu toe is de vraag naar pompoensap te beperkt om tot grootschalige verwerking van de reststroom over te gaan.
  • Bij het bezoek aan het Vriesveem Waspik, dat met de verwerking beperkt rotte pompoen geen probleem is omdat dat in het proces bij schoning en snijden, worden mechanisch en vervolgens met 'nalezen' verwijderd. Wel zoekt men typen / rassen met een hoger verwerkingsrendement.
  • Bedrijfsbezoeken aan verwerkers voor de versmarkt staan nog op de nominatie.

De ketenpartijen hebben de wenselijkheid van voortgang onderzoek naar reststromen pompoen en inventrisatie naar de mogeliijkheden van verwerking van pompoen uitgesproken.