Project

Preventie en bestrijding Afrikaanse paardenpest in NL

Afrikaanse paardenpest (APP) is een bestrijdingsplichtige ziekte en een serieuze bedreiging voor paarden in Noord-West Europa. APP wordt net als bluetongue door knutten overgedragen. Een uitbraak zal grote maatschappelijke gevolgen hebben; 50-90% van de besmette dieren overlijdt. Noodvaccinatie wordt als meest effectieve interventiemaatregel gezien, maar er is geen veilig, effectief APP-vaccin beschikbaar.

Doelstelling

Dit project streeft naar meer inzicht in de risico’s van het uitbreken van APP in Nederland, de mogelijke bestrijdingsstrategieën en de noodzakelijke instrumenten voor de bestrijding. Onderwerpen:
 • Preventie: insleeproutes, risicogebieden, risicosectoren, rol van wilde paarden, handel, mogelijke preventieve maatregelen. Verspreiding: oa snelheid en reikwijdte, epidemiologische aspecten, kennislacunes, vector, regio’s.
 • Bestrijdingsstrategieën: doel is eradicatie van het virus uit Nederland. Welke maatregelen zijn effectief en zijn deze ook maatschappelijk aanvaardbaar?
 • Kosteneffectiviteit: Wat zijn de economische en maatschappelijke gevolgen van een APP uitbraak? Wat zijn kosten en baten van de verschillende maatregelen?
 • Verzamelen van data tijdens uitbraak: Welke gegevens moeten tijdens een uitbraak verzameld worden om het effect van bestrijdingsmaatregelen te beoordelen?

Werkwijze

Het project kent zes onderzoekslijnen waaraan in de afgelopen jaren is gewerkt:

 1. Risicoanalyse op introductie van APP
 2. Verspreiding van APP in Nederland
 3. Kostenberekening van een APP uitbraak
 4. Effectiviteit van bestrijdingsstrategieën
 5. Lijst van data te verzamelen tijdens een uitbraak van APP
 6. Early warning / surveillance

Resultaten

 • Twee veldexperimenten en publicatie daarover
 • Aanpassen model analyse op basis van gegevens uit veldexperimenten 2011 & 2012
 • Tussen-, jaar- en eindrapportages
 • Bijeenkomsten met en voor EL&I beleidsmakers, en vertegenwoordigers van de betrokken paardensector.
 • Resultaten van dit project worden gebruikt voor de uitwerking van het concept APP draaiboek.

Publicaties