Project

Pro Dromi

Het netwerk “Wat liggen ze er mooi bij”, bestaande uit 14 zeugenhouders, hebben in 2011 innovatieve concepten voor de huisvesting van lacterende zeugen en haar biggen ontworpen, namelijk de Pro Dromi concepten. Het Pro Dromi concept heeft 8 innovaties (easy onderdelen) die voordelen bieden voor zeug, big en ondernemer. Er zijn 3 uitvoeringen van de Pro Dromi concept:
1) Pro Dromi 1: zeug vanaf inleg tot spenen gefixeerd in een box,
2) Pro Dromi 1,5: zeug vanaf inleg tot circa 3 dagen dan werpen gefixeerd in box en 3) Pro Dromi 2. zeug vanaf inleg tot spenen los in de box .

Doelstelling

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en valideren van een duurzaam en maatschappelijk gewaardeerd huisvestingsconcept voor lacterende zeugen en haar biggen wat voldoet aan de behoeftes van de zeug en haar biggen en de zeugenhouder. De insteek is dat er in 2014 een praktijkrijp concept met haar succes factoren voorhanden is. Bewegingsvrijheid voor de zeug, het aanbieden van nestbouwmateriaal en effectieve hokverrijking voor zeug en big zijn speerpunten voor de varkens. Het economisch rendement en arbeidsomstandigheden en arbeidsvreugde zijn speerpunten voor de zeugenhouder.

Werkwijze

In 2013 is het Pro Dromi project vooral gericht op:

  • Het jaar van de getallen om een onderbouwde economische calculatie te maken van Pro Dromi 1,1,5 en 2. Hiervoor zijn alle kraamhokken geüniformeerd.
  • Pro Dromi easy play vervolgen van geboorte tot slacht (met lange staarten) 
  • Verzamelen van de resultaten en de ervaringen van de Pro Dromi Farmers. Op basis hiervan wordt eind 2013 een eindconcept gepresenteerd. 
  • Inzicht verkrijgen en start maken in de doorontwikking van Pro Dromi kraamhok (biggennest en voersysteem) naar het huisvestingsconcept robuuste biggenstal (huisvestingsysteem voor gespeende biggen). 
  • Eind 2013: eind symposium onderzoekers, stalinrichters samen met Pro Dromi farmers en studenten 
  • Eind rapportage Pro Dromi project

Resultaten

Het resultaat is inzicht hebben op de cruciale succesfactoren voor een duurzame huisvesting van lacterende zeugen en biggen waarbij economisch rendement, dierenwelzijn en dierengezondheid, arbo-omstandigheden en arbeidsvreugde van de dierverzorger gewaarborgd is. Dit project levert ook kennis op die toepasbaar is in de biologische varkenshouderij en daarnaast ook input aan het project “Groepshuisvesting kraamzeugen en hun biggen”.