Project

Probleemverkennende studies wet- en regelgeving

In 2011 heeft de Programmadirectie een studie laten uitvoeren naar belemmerende regelgeving. Uit de studie kwamen een aantal structurele belemmeringen naar voren met een grote complexiteit vanwege verschillende belangen nationaal en internationaal.

In 2011 heeft de Programmadirectie een studie laten uitvoeren naar belemmerende regelgeving. Uit de studie kwamen een aantal structurele belemmeringen naar voren met een grote complexiteit vanwege verschillende belangen nationaal en internationaal.

Voor de uitwerking van oplossing en analyse van de problematiek wordt een project geformuleerd waarbij voor een 3 tal issues een nadere analyse wordt gemaakt. De bepaling van de onderwerpen vindt in overleg met de opdrachtgever plaats. Ter indicatie wordt gedacht aan bijvoorbeeld de GMO problematiek irt tot biobased producten, de uitwerking van Reach voor biobased, de effecten van handelsbeleid  en marktordening  voor handel in groene grondstoffen.