Project

Productgebaseerde effectanalyse

Mens en dier staan continu bloot aan factoren die de balans tussen diverse biologische functies in het lichaam (homeostase) kunnen verstoren. Voeding speelt een belangrijke rol om verstoringen in de balans te voorkomen en zou kleine verstoringen kunnen herstellen. Het onderzoek binnen dit project heeft als doel methoden te ontwikkelen, te evalueren en toe te passen om het effect van voedselproducten te(kunnen)onderzoeken.

Hierbij wordt gefocust op darmgezondheid(barrière functie, ontstekingen), het immuunsysteem (zowel innaat als adaptief) en insulineresistentie (startende diabetes), maar ook op mogelijk toxische effecten. Het ontbreken van toxiciteit is een eerste vereiste voor gezondheid. Tot op heden is er bij het leggen van health claims weinig aandacht geweest voor mogelijke risico’s, veelal vanuit de “baat het niet dan schaadt het niet”-gedachte.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het opzetten en aan elkaar koppelen van humane, dier en in vitro modellen voor het uitvoeren van risk-benefit analyses van humane- en diervoedingsproducten. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het geheel te consumeren product en minder op effecten van enkel en alleen de individuele inhoudsstoffen.

Aanpak

De aanpak bestaat uit een combinatie van biochemische analysemethoden en het analyseren van effecten van voedingsproducten op darmsystemen (in vitro darmmodellen) na het doorlopen van de bovenste spijsvertering (digestie). De gebruikte in vitro testsystemen zijn gekweekte humane Caco-2 darmcellen, darmbiopten en coupes (rat) en darmsegmenten van dieren (varken) die onder narcose worden gehouden. Voor en nadelen van de verschillende systemen worden bekeken alsmede verschillen en overeenkomsten van gevonden effecten na blootstelling aan voedingsproducten.

Resultaten

Het onderzoek is nog in volle gang en resultaten moeten nog zorgvuldig geanalyseerd worden en aan elkaar gekoppeld, voordat er uitspraken gedaan kunnen worden.

De verwachting is dat de modellen en uitkomsten van huidige blootstellingsexperimenten met ui-extracten, quercetine en quercetine-4’-glucoside, kennis zal opleveren rond verschillen in effecten die gevonden worden op basis van blootstelling aan een zuivere stof en aan die van een heel voedingsproduct waarin de zuivere stof slechts één van de bestanddelen is. De kennis over de effecten en werkingsmechanismen van voedingsproducten levert nieuwe strategieën en methoden op om de gezondheid door middel van voeding te sturen. Dit initiatief beoogd om gezamenlijk op te trekken en afzonderlijke projecten te verbinden zodat industriële klanten een grotere expertise en een breder onderzoek kan worden aanboden.

Publicaties