Project

Productie van groene grondstoffen door suikerbiet - AF12156

De chemie heeft de ambitie om in 2050 een groot deel van haar grondstoffen uit hernieuwbare bronnen te verkrijgen. Dat biedt grote kansen voor het verder versterken van de agrosector, in het bijzonder voor gewassen met een groot productiepotentieel en in het bijzonder voor partijen die kennis hebben van grootschalige agroraffinage en bereid zijn allianties aan te gaan met de chemie.

In het voorliggende project wordt een productieconcept ontwikkeld dat het mogelijk maakt om chemiegrondstoffen direct in suikerbiet te produceren. Het project richt zicht op het maken van een prototype chemiegrondstoffenbiet, en het ontwerpen van een bijbehorend bioraffinageprotocol dat past in de bestaande suikerbietprocessing. De processing van deze nieuwe bieten leidt tot productie van grondstoffen voor nieuwe markten: a. chemiegrondstoffen voor chemie, en b. industriële suiker voor industriële biotechnologie of chemie. Bij succesvolle implementatie van dit concept zal in de toekomst, in één fabriek, twee soorten bieten kunnen worden verwerkt: standaard suikerbieten voor kristalsuiker, chemiegrondstofbieten voor chemiegrondstoffen + industriële suiker. Door de verwerking van beide soorten bieten na elkaar te faseren - suikerbieten tijdens de gangbare campagneperiode, grondstofbieten na de suikerbieten campagne - kan met één fabriek meer omzet worden gegenereerd.

Het project levert vier producten op:

  1. Prototype suikerbieten met een zo hoog mogelijk gehalte aan biomoleculen die kunnen dienen als grondstoffen voor chemie à de ‘chemiegrondstoffenbiet’
  2. Een bioraffinageprotocol voor ‘chemiegrondstoffenbiet’, dat kan worden uitgevoerd in een bestaande suikerbietprocessingfabriek (levert nu kristalsuiker), maar naast kristalsuiker voor food, ook chemiegrondstoffen en industriële suiker voor de chemie oplevert.
  3. Een procedure voor de conversie van de groene chemiegrondstoffen in hoogwaardige polymeren.
  4. Een economische analyse van de productie van chemiegrondstoffen in grondstoffenbiet. Deze analyse zal worden gebaseerd op alle voorgaande projectresultaten binnen dit project.