Project

Programmacoordinatie en kwaliteitscontrole

De doelstelling van dit project is een effectief programmabeheer en een optimale communicatie over planning en uitvoering met de opdrachtgever. Het project zorgt tevens voor het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitssysteem.

Aanpak en tijdspad

Een centraal aanspreekpunt (de programmaleider) zorgt voor de technische ondersteuning van de Adviescommissie, Opdrachtgeversoverleg en de externe certificering van het kwaliteitssysteem.

Resultaten

Het project levert het jaarplan en voortgangsverslag, de notulen van vergaderingen van de Adviescommissie, is belast met de communicatie met het Opdrachtgeversoverleg, bereidt audits van het ISO 9001:2000 kwaliteitssysteem voor en verbetert het kwaliteitshandboek.

Resultaten 2013

  • Programmaverslag 2012 en werkplan 2014 geleverd. Auditing in het kader van de certificering gefaciliteerd.
  • Notitie Waarom een WOT programma Genetische Bronnen opgesteld.
  • Voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een nieuwe vijfjarenovereenkomst 2015 – 2019.
  • Verwerking van programmagegevens in de database Budget Allocatie en Projecten Systeem.

Resultaten 2014

Een nieuw voorstel voor de uitvoeringsovereenkomst 2015 – 2019 is ter advies en goedkeuring aan Adviescommissie en OpdrachtgeversOverleg voorgelegd. Inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst is uitgesteld tot 2016. Tevens zijn op verzoek van het Ministerie de afbreukrisico’s van mogelijke bezuinigingen op het programma in kaart gebracht.

De externe audit van het kwaliteitssysteem van CGN door TÜV Nord is met goed gevolg verlopen.

Publicaties