Project

Project BRISK2 bundelt Europese kennis en onderzoeksinfrastructuur over biobrandstoffen en bioraffinage

Wageningen Food & Biobased Research werkt samen met collega-kennisinstituten in het EU-project BRISK2 samen aan één Europese infrastructuur voor onderzoek rond biobrandstoffen. Doel: de toepassingsmogelijkheden van deze duurzame brandstoffen op basis van niet-voedselgewassen verder vergroten.

Naast biobrandstoffen richt de focus zich op bioraffinagetechnologieën voor de coproductie van ‘bouwstenen’ voor biobased food- en feedingrediënten, chemicaliën en materialen. Externe partijen kunnen in BRISK2 de onderzoeksfaciliteiten van Wageningen University & Research en andere projectpartners gebruiken.

Impuls voor Europees onderzoek naar biobrandstoffen en bioraffinage

BRISK2 bouwt voort op het succesvolle BRISK-project, dat van 2011 tot 2015 liep. Het project is bedoeld om bestaande kennis en expertise vast te houden en om Europese onderzoekers kansen te bieden voor internationale samenwerking. Volgens René van Ree van Wageningen Food & Biobased Research moet BRISK2 Europees onderzoek naar biobrandstoffen en bioraffinage een impuls geven: ‘We koppelen de beschikbare onderzoeksinfrastructuur aan elkaar om nieuwe onderzoeksactiviteiten op te zetten en om onderzoeksdata beter te delen en verbinden.

Valorisatie van eiwitten

Het werk van Wageningen Food & Biobased Research richt zich op twee pijlers, aldus Van Ree. In de eerste pijler, het R&D-deel van BRISK2, draait het om valorisatie van waardevolle componenten uit biomassa. Van Ree: ‘We kijken bijvoorbeeld hoe we bierbostel, een reststroom van de bierproductie, kunnen gebruiken voor de productie van eiwitten. Vervolgens kunnen we deze eiwitten gebruiken om biobased materialen mee te maken. Het residu dat overblijft, kunnen we gebruiken voor de opwekking van bio-energie. Zo halen we de maximale waarde uit de reststroom. Hetzelfde willen we doen met zeewier en met residuen die vrijkomen bij de productie van palmpitolie. Uiteindelijk willen we in 2022, als het project eindigt, een aantal sterke businesscases neergezet hebben.’

Onderzoeksfaciliteiten beschikbaar stellen

Doel van de tweede pijler van BRISK2 is, de bestaande onderzoeksfaciliteiten beschikbaar te stellen voor partners uit het bedrijfsleven. Van Ree: ‘We hebben faciliteiten voor voorbehandeling, fractionering en fermentatie beschikbaar gesteld voor onderzoek door derden. Hiervoor schrijven we calls uit, waarna externe partijen beknopte onderzoeksvoorstellen kunnen indienen. Na honorering kunnen zij tegen lage kosten, met subsidie door de Europese Commissie, gebruikmaken van onze faciliteiten en onder begeleiding van Wageningse onderzoekers experimenten uitvoeren. Het grote voordeel is dat deze experimenten heel snel kunnen starten en dat de aanloop- en doorlooptijd kort is. Partijen kunnen dus ook snel beoordelen of zij vervolgonderzoek willen doen. Het sluit bovendien aan op de wens van de EU, de beschikbare onderzoeksfaciliteiten in Europa beter te benutten. Faciliteiten staan minder stil en de geïnvesteerde euro’s worden beter benut.’

Naast Wageningen Food & Biobased Research zijn ECN en TU Delft Nederlandse partners in BRISK2. De eerstvolgende deadline voor bondige onderzoeksvoorstellen is 1 april 2018. Bedrijven die een voorstel willen indienen, vinden alle informatie die zij nodig hebben op de website van BRISK2.

Biobased Products Innovation Plant
Biobased Products Innovation Plant