Project

Prometheus: processing en voedselveiligheid

Gedurende de processing van voedselproducten kunnen, onder bepaalde (temperatuur/tijd/ingrediënten) omstandigheden, chemische contaminanten (processing contaminants) gevormd worden, zoals bijvoorbeeld acrylamide en furaan. Beiden zijn kankerverwekkende stoffen die ontstaan tijdens de Maillard reactie.

Bepaalde processing stappen zijn echter nodig om de microbiologische veiligheid van het product te borgen en voor de sensorische product eigenschappen. 

Publicaties