Project

Publiek-private samenwerking in ruimtelijk beleid

Dit project werkt aan een dissertatie over de productie en interactieve constructie van discoursen in de ruimtelijke planning, en de betekenisgeving hiervan door overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers.

Doelstelling

Doel is te achterhalen  waarom en hoe publieke en private partijen hebben willen samenwerken in ruimtelijke ontwikkelingspolitiek, ontwikkelingsplanologie en gebiedsontwikkeling, en waarom en hoe er feitelijk is samengewerkt. Welk perspectief biedt dit aan ruimtelijke planning?

Resultaten

In 2012 is aan hoofdstukken en notities van het proefschrift geschreven.

Output

  • Concepten en beoordelingskader publiekprivate samenwerkingsvormen.
  • Analyse van empirie en beoordeling van publiekprivate samenwerkingsvormen.

Hierin wordt aangegeven hoe kennis over PPS in gebiedsontwikkeling kan worden vertaald naar PPS in Topsectoren. Het gaat er vooral om het aangeven van een aantal zwakke plekken in publiekprivate samenwerking die te verbeteren zijn. Niet de verschillen tussen PPS bij gebiedsontwikkeling en PPS bij Topsectoren staan centraal, maar vooral de overeenkomsten. Bijvoorbeeld hoe je kunt omgegaan met PPS in tijden van economische krimp: hoe ga je dan om met risico’s? Is sprake van het temporiseren van afspraken?

Producten  

  • Wetenschappelijke publicaties in peer reviewed books and journals
  • Maatschappelijke publicaties in breed toegankelijke tijdschriften
  • Powerpointpresentaties

Werkwijze

In het vierde kwartaal van 2011 zijn veel abstracts ingediend voor papers voor gerenommeerde internationale conferenties en internationale tijdschriften. Deze abstracten worden in 2012 uitgewerkt in papers en artikelen. De overige artikelen worden met de promotor en co-promotoren geprogrammeerd voor het proefschrift.