Project

Publiek private samenwerking plant

Veredelingsbedrijven, universiteiten, en NGO’s hebben behoefte aan gewascollecties van land- en tuinbouwgewassen die niet alleen optimaal beheerd worden, maar ook goed geëvalueerd, gedocumenteerd en ontsloten zijn. Dit stimuleert de uitgifte van het materiaal.

Doel van dit project is de verbetering van het gebruik van de collecties van het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN). Geselecteerd materiaal van belangrijke collecties wordt geëvalueerd in samnewerking met veredelingsbedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om resistenties tegen Alternaria in aardappel, Nasanovia in sla, pink root in ui, roest/ trips in prei. Hierdoor neemt de kennis van de CGN-collecties toe, en dit stimuleert ook het gebruik ervan.

Beoogd resultaat

Resultaten van dit project zijn data over het voorkomen van resistenties tegen Alternaria in aardappel, Nasanovia in sla, pink root in ui en roest/ trips in prei. Voor tomaat en paprika worden nieuwe evaluaties opgezet.

Aanpak en tijdspad

Volgens een vooraf bepaald protocol worden toetsingen uitgevoerd door een consortium van bedrijven. De resultaten van deze toetsingen worden naar het CGN gestuurd, die voor verdere dataverwerking zorgt. Na afloop van de embargoperiode komen de resultaten vrijelijk voor alle gebruikers beschikbaar.

Resultaten

Sla/Bremia

Door met zeven bij Plantum aangesloten zaadbedrijven werd de gehele Lactuca serriola collectie (745 accessies) gescreend op resistentie tegen vier relatief nieuwe Bremia fysio’s (Bl:25, Bl:26, Bl:27 en Bl:28). De resultaten werden besproken tijdens de gewascommissiebijeenkomst. Het embargo voor deze resultaten eindigt op 9 juli 2019.

Spinazie/Peronospora

Door zeven van de negen betrokken bedrijven werden 440 accessies gestest voor resistentie tegen Peronospora Pfs 14. Bespreking en distributie van de data is vanwege de onvolledigheid uitgesteld tot 2015. Dezelfde 440 nummers zullen in 2015 tevens getest worden voor Pfs 15.

Ui/pinkroot

In 2014 werden 36 accessies uitgezaaid van ui zowel in de kas als in het veld om getoetst te worden op pinkrootresistentie. De kastoets is voor alle 36 accessies succesvol uitgevoerd door twee bedrijven. De veldtoetsen, die werden uitgevoerd door drie bedrijven, liepen in Nederland en Duitsland goed, maar in de VS werden de zaden pas dit najaar uitgezaaid. Het wachten is nog op de resultaten.

Publicaties