Europees project realiseert nieuwe waardeketens voor suikerbiet

Project

Pulp2Value: Europees project realiseert nieuwe waardeketens voor suikerbiet

Wageningen Food & Biobased Research start samen met Cosun (als coördinerende partij) en een tiental bedrijven in binnen- en buitenland een grootschalig Europees project met als doel méér waarde te halen uit suikerbietenpulp. Dit residu van de bekende suikerbiet is rijk aan cellulose en speciale koolhydraten die na bioraffinage en verdere conversie kunnen worden ingezet in hoogwaardige toepassingen. Toepassingen in wasmiddelen, personal care producten, verven en coatings, composietmaterialen en hoogwaardige plastics komen zo mogelijk binnen bereik.

Het project is één van de twee Europese demonstratieprojecten, dat door het Europese Biobased Industries Consortium wordt ondersteund. Het demonstratie project ontvangt een subsidie van ruim 6 miljoen Euro, en gaat per 1 juli 2015 van start.

Jacco van Haveren, programmamanager biobased chemicaliën bij Wageningen University & Research: “Het doel is om een flink hogere waarde te realiseren uit suikerbietenpulp, zo’n 20 tot 50 keer de huidige waarde. We denken dat zo’n 65% van de pulp te verwaarden is dankzij de inzet van bioraffinage- en conversietechnologieën. Bijzonder interessant omdat waardecreatie en volumeafzet van pulp daarmee enorm gestimuleerd wordt wat belangrijk is voor de toekomst.” Voor Food & Biobased Research is het project een interessante voortzetting en uitbreiding van het werk dat de afgelopen jaren al met Cosun is ingezet.

Nederlandse bedrijven

Food & Biobased Research werkt binnen dit project samen met Cosun en een variatie aan grote en kleine bedrijven uit binnen- en buitenland. Onder de bedrijven zijn zowel leveranciers/verwerkers van suikerbieten, als bedrijven met interesse in de hoogwaardige componenten uit suikerbietenpulp voor toepassing in diverse applicaties. Gert de Raaff, directeur New Business en lid van de concerndirectie van Royal Cosun: “De flinke ondersteuning door het Europees Biobased Industries Consortium draagt ertoe bij dat we, samen met onze partners, het project versneld kunnen gaan uitvoeren en zowel de economische als de technische haalbaarheid in de komende jaren kunnen aantonen. De betrokkenheid van de EU helpt om extra investeringen in zowel kennis als installaties te doen en zo de doorlooptijd naar de markt te verkorten. Het succesvol opbouwen van nieuwe biobased waardeketens is hierbij gebaat.”

Kennis- en technologieontwikkeling

Ook de universitaire tak van Wageningen University & Research is betrokken bij het project. De vakgroep Human Nutrition zal onderzoek doen naar verwaardig van één van de suikerbietenpulpcomponenten als voedingsingrediënt. Food & Biobased Research richt zich specifiek op kennisontwikkeling rondom biobased componenten. Van Haveren: “We gaan microcellulose vezels (MCF) uit suikerbietenpulp karakteriseren met hoogwaardige analytische apparatuur, zodat we de mogelijkheden voor gebruik in personal care producten, verven en coatings en composietmaterialen kunnen onderzoeken en de werking van het MCF kunnen begrijpen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om galacturonzuur uit suikerbieten om te zetten en zo uiteindelijk toe te werken naar galacturonzuurderivaten die dienen als bouwstenen voor polymere producten, waaronder hoogwaardige PET-achtige materialen.” Samen met Cosun en de andere betrokken bedrijven wil Food & Biobased Research het bioraffinageproces optimaliseren. Van Haveren: “Uiteindelijk hopen we toe te werken naar een opgeschaalde demonstratie bioraffinageplant - te plaatsen bij Cosun - voor suikerbietenpulp op een schaal van 100 en 1.000 ton.”

Groot potentieel voor Europa

Suikerbieten zijn niet alleen voor de Nederlandse agrosector, maar voor een groot aantal Europese landen een belangrijk gewas. De suikerhoudende groene grondstof wordt nu vooral gebruikt voor voedsel en veevoer, maar met het wegvallen van het suikerquotum in 2017 komt daar een scala aan mogelijke toepassingen, zoals chemicaliën en materialen, bij. Cosun produceert momenteel jaarlijks zo’n 1 miljoen ton aan suikerbietenpulp als zijstroom van de suikerproductie. In Europees verband wordt jaarlijks zo’n 20 miljoen ton aan suikerbietenpulp geproduceerd. Dankzij de inzet van bioraffinagetechnologieën kunnen zowel suikers voor voedsel en veevoer, als suikers voor industriële toepassingen gewonnen worden en concurreren deze toepassingen niet met elkaar.

Op dit moment importeert Europa netto nog veel suiker (circa 10% van de behoefte), in de toekomst zou dit kunnen veranderen in een netto exportpositie. Met name Noordwest-Europa heeft een uitstekend klimaat voor de teelt van suikerbieten. Wageningen UR schat op basis van modelberekeningen in dat het areaal suikerbieten met 10% kan toenemen in Europa en met 14% in Nederland.