Project

Pulsvisserij

Traditioneel wordt er in de Nederlandse platvisvisserij voornamelijk met de conventionele boomkor gevist. De afgelopen jaren heeft er een geleidelijke en gedeeltelijke overgang plaatsgevonden naar de pulsvisserij, waarbij de wekkerkettingen zijn vervangen door elektrodes. De Nederlandse demersale vissers zijn positief over het pulstuig, voornamelijk door lagere oliekosten en goede tongvangsten.

In 2010 en 2011 zijn er in totaal 42 experimentele pulsvergunningen toegekend door het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan de Nederlandse visserij. Het ministerie van EZ zet zich in voor een permanantente toelating van de pulsvisserij in de Europese wateren. Een permanente toelating lijkt alleen mogelijk wanneer de effecten van het pulstuig zijn onderzocht.

Probleemstelling

De pulsvisserij is een relatief nieuwe vistechniek waardoor er veel onzekerheden zijn omtrent de effecten van deze pulsvisserij. De afgelopen jaren zijn allerlei onderzoeken gedaan om te bestuderen wat de effecten van de omslag van boomkor naar pulskor kunnen zijn. Eén van de zaken die nog onderbelicht was, is het directe effect van visserij met het pulstuig op het bodemleven. Een Europees project (“BENTHIS”) zal op die vraag in gaan. In dat project is echter maar budget beschikbaar voor onderzoek naar de effecten van puls op één bodemtype. Er is behoefte aan extra budget, zodat ook onderzoek op een ander bodemtype gedaan kunnen worden.

Projectdoelstellingen

Het ministerie van EZ heeft aagegeven behoefte te hebben aan een beschrijving van de directe effecten op het bodemleven door pulsvisserij op platvis.

Het doel van dit project is aanvullend onderzoek te doen in het Europese project BENTHIS, waar men effecten van pulsvisserij op het bodemleven bestudeert. In dit project worden de effecten van de pulskor op het bodemleven van één bodemtype onderzocht.

Resultaten

Het experiment over directe sterfte onder bodemleven levert informatie op over het directe effect van het pulstuig op de overlevingskans van bodemdieren die voorkomen in verschillende bodemtypen. In het experiment in dit project is onderzoek gedaan op één bodemtype. In het Europese proejct BENTHIS zal hetzelfde experiment herhaald worden op een ander bodemtype. In totaal worden de effecten van puls op twee bodemtypen onderzocht.

Publicaties