Project

Rassenonderzoek appel en peer belangrijk voor gezonde toekomst fruitsector

Een consortium van 17 bedrijven dat de hele fruitketen vertegenwoordigt, financiert de nieuwe start van rassenonderzoek aan appel en peer. Dit rassenonderzoek is belangrijk omdat ook in de toekomst verbetering en vernieuwing van en aanvulling op het huidige assortiment nodig is. Nieuwe rassen kunnen zowel leiden tot een beter economisch rendement, terwijl ook een minder grote afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen steeds belangrijker wordt.

Hoewel het areaal aan appels en peren in de Nederlandse fruitteelt de komende tien jaar nog grotendeels  uit de  vertrouwde rassen (voornamelijk Elstar en Jonagold ) zal blijven bestaan, is het voor de fruitsector van groot belang dat er gezocht blijft worden naar verdere verbetering en vernieuwing in het appel- en perenassortiment. Bij het onderzoek naar nieuwe rassen wordt niet alleen gekeken naar de in- en uitwendige kwaliteit en bewaarbaarheid van de vruchten, maar ook naar de weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Duurzaamheid wordt immers door de strengere regelgeving steeds belangrijker.

Nieuw consortium

Het consortium van boomkwekers, fruittelers, afzetbedrijven en adviesgroepen dat is gevormd, financiert het rassenonderzoek dat Wageningen UR uitvoert in Randwijk. De consortiumdeelnemers betalen een financiĆ«le bijdrage die is gebaseerd op hun bedrijfsomzet  Elke partner krijgt diverse keren per jaar een update van de resultaten van de meest interessante rassen. Daarnaast kunnen ze zelf ook kandidaat-rassen aandragen om in het onderzoek op te nemen. De resultaten van dit onderzoek zijn alleen toegankelijk voor consortiumdeelnemers.