Project

Rassenonderzoek bij Wageningen University & Research Open Teelten

Wageningen University & Research Open Teelten doet rassenonderzoek naar een aantal landbouw gewassen zoals o.a. mais, grasrassen en klavers Dat gebeurt in het Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGO). Hierbij wordt de landbouwkundige waarde van een ras bepaald. Dit is nodig voor toelating op de nationale rassenlijst van een landbouwras.

Wat is CGO rassenonderzoek?

Het CGO wordt georganiseerd en gefinancierd door de kwekers (Plantum) en de industrie. Het CGO onderzoek wordt uitgevoerd door een aantal instituten zoals Delphy in Wageningen, het IRS (Instituut voor Rationele Suikerproductie) in Dinteloord, NAK Services BV in Emmeloord.

Wageningen University en Research doet het onderzoek naar witte klaver, voederbieten, grasrassen voor grasland, maïs, granen en cichorei. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in Rassenbulletins die door de betrokken onderzoeksinstellingen worden gepubliceerd.

CGO resultaten bepalen opname in Aanbevelende Rassenlijst

Op basis van de resultaten van het CGO-onderzoek besluit de Commissie voor de Samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) welke rassen wel en niet worden opgenomen in de aanbevelende rassenlijst. Deze lijst wordt jaarlijks door het betrokken bedrijfsleven uitgegeven.