Project

Reactie plagen en onkruiden op klimaatverandering

Als duidelijk is wat de effecten zijn van klimaatverandering op de levenscyclus van plagen en onkruiden, kunnen we tot betere bestrijdings- en beheeropties komen. En dat moet leiden tot robuustere systemen voor onbedekte teelt.

Het doel van deze studie is het ontwikkelen van kennis voer de effecten vanklimaatsveranderingen op onkruiden en plagen in de Nederlandse landbouw. Hiertoe zijn de volgende 10 onderzoeksstappen gevolgd en gepland.

  1. selectie van relevante klimaatscenario’s (onkruiden en plagen).
  2. selectie van(fenologie)parameters waarmee de effecten van klimaat op de levenscyclus karakteristieken geregistreerd kan worden (onkruiden)
  3. bepaling van de relatie tussen fenologische processen in onkruiden en bladluizen en klimaat(temperatuur).
  4. Koppeling van klimaatscenario’s en de relatie tussen fenologische processen en temperatuur.
  5. Overzicht van factoren die de overwintering van bladluizen op kruisbloemigen beïnvloeden
  6. Selectie van klimaat parameters die de overwintering van melige koolluis en perzikluis beïnvloeden.
  7. Indien voldoende data beschikbaar is: koppeling van de fenologische processen in bladluizen en de fenologische processen in crucifere onkruiden in relatie tot klimaat.
  8. In 2013 zullen voor de geselecteerde eenjarige onkruidsoorten en voor enkele plaaginsecten geïntegreerde bestrijdingsopties uitgewerkt worden in modulevorm waarmee rekening gehouden wordt met de te verwachten veranderingen als gevolg van de klimaatverandering.
  9. Terugkoppeling modulen met teeltspecialisten
  10. Eindrapportage met concrete voorstellen over hoe de resultaten kunnen doorstromen ter  verdere ontwikkeling van klimaatrobuuste gewasbescherming.

Resultaten

In 2012 is een analyse gemaakt van de effecten van klimaatverandering op de opkomst van drie onkruidsoorten (C. arvense, S. arvensis en G. parviflora).

Publicaties