Project

Recreatieve potenties en baten van een multifunctioneel landelijk gebied

De maatschappelijke betekenis van natuur en landschap krijgt veel aandacht. Dit wordt mede gevoed door de beleidsmatige ambitie maatschappelijke partners meer te betrekken bij de financiering van natuur- en landschapskwaliteit.

Doelstelling

Het is echter moeilijk die maatschappelijke betekenis te duiden. Het recreatieve gebruik is één van de uitingen van de maatschappelijke betekenis van natuur en landschap.

Het doel van dit project is meer inzicht te geven in de recreatieve betekenis van natuur en landschap – als aspect van de maatschappelijke betekenis daarvan.

  • hoe en waarom verandert het recreatieve gebruik van natuur en landschap?
  • welke baten levert recreatie in natuur en landschap op?
  • verkenning van potentiële bijdrage aan natuur en landschap van recreatieondernemers

Werkwijze

Het onderzoek start met het uitwerken van een Plan van Aanpak:

  • Het verwerken en vergelijken van data van het Continu Vrije Tijds Onderzoek (CVTO)
  •  Analyse van oorzaken van veranderingen in recreatiegedrag.
  •  Recreatiemotiefvraag opnemen in CVTO 2012/2013 om veranderingen t.o.v. CVTO 2006/2007 en 2008/2009 te kunnen meten.
  • Ontwikkeling van een methode om de geschiktheid (potenties) van regio’s voor recreatie in kaart te brengen.
  •  De wijze waarop de regionale economische betekenis in kaart wordt gebracht.
  •  Methode om de kansen en bedreigingen van investeringen door de recreatiesector in natuur en landschap te bepalen.

Beoogd resultaat

EL&I wil bewerkstelligen dat private partijen gaan investeren in de kwaliteit van natuur en landschap. De resultaten van dit onderzoek maken inzichtelijk of en in welke mate recreatieondernemers daartoe bereid zullen zijn. 

Bovendien  leveren deze resultaten input voor de evaluatie van de effecten van de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid in de Balans van de Leefomgeving 2014. De kennis is daarnaast ook toepasbaar om in Natuurverkenningen de inbreng vanuit de recreatiesector te kunnen voorspellen.

Publicaties