Project

Reductie gebruik en emissie van water en nutrienten bij de voedselproductie

Reduceren gebruik en emissie van water en nutrienten bij de voedselproductie in aride gebieden.

Door onderzoek onder welke voorwaarden, investeringen hiertoe economisch rendabel zijn.