Project

Remote Sensing for biodiversity

Er is in de Europese Unie (EU) een wettelijke verplichting om te rapporteren over status en trends van soorten en habitats die van Europees belang zijn. De gebruikte gegevens blijken per land en vaak regio verschillend, daardoor is het volgen van trends en het rapporteren erover moeilijk.

Doelstelling

Doel van het BIO_SOS project is de ontwikkeling van een operationeel systeem voor effectief  monitoren met behulp van hoge resolutie remote sensing van NATURA 2000 gebieden en hun directie omgeving.

GfG2: Dankzij verbeterde precisie, grotere bandbreedten en de blijvende beschikbaarheid van multifrequency data voor burgergebruik zal GALILEO nieuwe perspectieven bieden voor gebruikers. Toepassingen worden verwacht op gebied van wetenschap, milieu en aardobservatie.

Doel van het GfG2 project is de identificatie van de waarde van GNSS systemen voor milieumonitoring in het kader van Global Environmental Earth Observation (GEEO) en GEOSS en het opbouwen van een Community of Practice van diverse toepassingsvelden dat basale en gemeenschappelijke kennis en instrumentontwikkeling kan delen.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten BIO_SOS:

  • Verzamelen gegevens in testgebieden
  • Ontwikkelen van een eerste Remote Sensing Image Understanding System module
  • Uitwerken van de tweede versie van het EODHAM systeem
  • Testen van het systeem
  • Valideren software en uitwisseling met gebruikers
  • Automatiseren tot een pre-operationeel systeem

Activiteiten GfG2:

  • Organiseren workshops over GNSS
  • Identificeren van behoeften bij gebruikers van GNSS tools
  • Communiceren resultaten en organiseren summerschools
  • Produceren van een boekje over best practice

Resultaten (2013)

BIO SOS heeft in 2013 een pre-operationeel systeem gemaakt om VHR en LiDAR data geautomatiseerd om te zetten in landcover kaarten die weer automatisch kunnen worden omgezet in habitat kaarten. De methode werkt in verschillende platforms (Windows, Lunix, Mac). Voor iederte classificeren gebied moeten thresholds worden bepaald, waarna het proces geautomatiseerd kan plaats vinden. Voor eind 2013 zullen de laatste test zijn uitgevoerd.

De producten van BIO SOS kunnen gebruikt worden om beheers- en beleidsbeslissingen te ondersteunen voor nationale en EU verplichtingen op basis van status en  trends outputs. Het levert een model op, dat voldoet aan de eisen van GEOSS, Copernicus/GMES and INSPIRE. De resultaten worden direct met de gebruikers gecommuniceerd en via de website, artikelen, congressen, trainen van stakeholders.

Publicaties