Project

Representatie Bionano voor Agrofood

Door de vooraanstaande rol van Wageningen UR op het gebied van toepassingen van bionanotechnologie in voedsel en voeding komen er regelmatig verzoeken om presentaties gegeven over dit onderwerp.

De financiering hiervoor vervalt. Desondanks is het belangrijk om ook de komende jaren presentaties te geven over bionanotechnologie in voedsel en voeding.

Doelstelling

Doel van dit project is de PR en communicatie over de activiteiten van Wageningen UR op het kruispunt van de Bionanotechnologie en Voeding.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  • Het geven van presentaties op internationale congressen (op uitnodiging).
  • Het geven van interviews.
  • Het schrijven van populair wetenschappelijke publicaties.
  • Het invullen van het voorzitterschap van de International Society of Food Applications of Nanoscale Sciences (ISFANS).

Resultaten

In 2012 zijn 9 presentaties gegeven waarvan er 2 binnen Nederland en 4 in de rest van Europa plaatsvonden. Het publiek liep uiteen van middelbare scholieren tot voedingswetenschappers. In Braziliƫ is meegedaan aan TEDxCampos.

Ook zijn er een aantal interviews gegeven, waaronder voor www.kennislink.nl, Wageningen World, John Deere (De Voor), en Volta

Binnen het project is ook het voorzitterschap van de International Society of Food Applications of Nanoscale Science (ISFANS) ingevuld. ISFANS heeft in combinatie met de IUFoST 2012 haar symposium georganiseerd waarin ook is geparticipeerd vanuit het project.

Ten slotte heeft de projectleider geparticipeerd in het deskundigenplatform Nanotechnologie van de nVWA.


Publicaties