Project

Reuk- en smaakveranderingen bij oncologische patiënten

Reuk- en smaakveranderingen zijn een veel voorkomend probleem bij kankerpatiënten. Door de ziekte, maar vooral door de behandeling, kunnen het reuk- en smaakvermogen van de patiënt aangetast worden. In het project ‘Reuk- en smaakveranderingen bij kankerpatiënten’ van de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research is daarom onderzoek gedaan naar het effect van reuk- en smaakveranderingen bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan op eetgedrag.

Veranderingen in reuk- en smaakvermogen kunnen invloed hebben op voedselvoorkeuren, voedingsinname en daarmee voedingsstatus van de patiënt. Ook beïnvloeden reuk- en smaakveranderingen de kwaliteit van leven van de patiënt. Stichting HungerNdThirst, de opdrachtgever van dit project, zet zich daarom in voor het verbeteren van de smaakbeleving bij (ex-)kankerpatiënten. Ook wil de stichting smaakbeleving positief beïnvloeden, zodat patiënten kwaliteit van leven en sociale voldoening van eten kunnen behouden en het herstelvermogen van de patiënten bevorderd kan worden. In dit onderzoek is in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is wat betreft de kennis en dagelijkse zorgpraktijk rondom reuk- en smaakveranderingen bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan. Tijdens het project zijn verschillende deelprojecten uitgevoerd: literatuuronderzoek, praktijkonderzoek en wetenschappelijk onderzoek.

Resultaten

Binnen de verschillende deelprojecten bleek dat de prevalentie van veranderingen in het reuk- en smaakvermogen hoog is bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan, wat het belangrijk maakt om reuk- en smaakproblemen bespreekbaar te maken in de dagelijkse zorgpraktijk. Oplossingen op maat voor de patiënt zijn nodig, met focus op smaakbeleving en smaakvol eten, in plaats van eten omdat het moet.

In de praktijk blijkt het lastig te zijn om kankerpatiënten goed en smaakvol te laten eten. Daarom is het van belang om de beschikbare kennis te vertalen naar praktische oplossingen die in de dagelijkse zorgpraktijk én in het dagelijks leven van de patiënt ingezet kunnen worden. Ook meer onderzoek naar de validatie van beschikbare hulpmiddelen voor de dagelijkse zorgpraktijk kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg rondom reuk- en smaakveranderingen bij kankerpatiënten.

Naar aanleiding van het project werden vier factsheets opgesteld: voor artsen, verpleegkundigen, diëtisten en de patiënt zelf. Deze factsheets bevatten informatie over reuk- en smaakveranderingen en praktische tips en adviezen. Met deze factsheets hopen we patiënten en zorgverleners handvatten te geven om tijdens ziekte en behandeling, ondanks reuk- en smaakveranderingen, toch gezonde keuzes te blijven maken. Hiermee kan het herstel bevorderd worden en kunnen patiënten smakelijk blijven eten voor een betere kwaliteit van leven.