Project

Rift Valley fever virus single-round infectious particles

Het risico op exotische dierziekten is toegenomen als gevolg van globalisering en klimaatverandering. Klassieke geïnactiveerde vaccins kunnen vaak niet snel worden ingezet vanwege langere productietijd. Daarom worden nieuwe vaccinsoorten ontwikkeld.

Single Round Infectious Particles (SRIP-)gebaseerde gene delivery systems kunnen worden toegepast als vector-vaccin platforms. Daarbij wordt de effectiviteit van levende vaccins gecombineerd met de veiligheid van geïnactiveerde vaccins. Groot voordeel is dat SRIP's snel geproduceerd kunnen worden.

Voor RVFV is nu een SRIP-gebaseerd vaccin beschikbaar. In dit project ontwikkelen de onderzoekers
soortgelijke vaccins voor andere dierziekten, zoals het recent ontdekte Schmallenberg bunyavirus.

Resultaten

De resultaten van twee onderzoekslijnen worden in wetenschappelijke artikelen besproken (2013).

Een presentatie is gegeven op het 9th International Congress of Veterinary Virology, 4-7 september 2012. Bekroond met de 'Isabel Mínguez Tudela' voor de beste presentatie door een jonge onderzoeker.