Project

Rijp voor verandering

De Rijp is een mooi Noord-Hollands dorp dat bekend staat om zijn mooie straten en Zaanse gevels. Stichting Cultureel Platform Graft-De Rijp maakt zich geen zorgen over het materiële onderhoud van het dorp maar ziet de culturele identiteit van het dorp veranderen. Daarbij doelt het bestuur op immateriële zaken als: sfeer, betrokkenheid, samenwerking en weerbaarheid. Het bestuur denkt dat het voor de leefbaarheid en de toekomst van het dorp van groot belang is om te blijven werken aan deze leefbaarheid en zo bij te dragen aan de sociale duurzaamheid van het dorp. De vraag is: hoe pak je dat precies aan?

Stichting Cultureel Platform Graft-De Rijp biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van culturele activiteiten in De Rijp. De Rijp is een dorp in Noord-Holland en valt onder de gemeente Alkmaar. De afgelopen jaren is het dorp in trek bij inwoners van grote steden als Amsterdam. De Rijpers zien dan ook in toenemende mate nieuwe inwoners in hun dorp komen wonen. Inwoners die minder bekend zijn met de gebruiken en cultuur in De Rijp, veelal tweeverdieners met kinderen die buiten hun werk en gezinsleven weinig tijd hebben voor vrijwilligersactiviteiten in hun woonplaats.

De Stichting geeft aan dat zij, net als veel andere dorpen in Nederland, ziet dat het dorp verandert. Middenstand verdwijnt, scholen fuseren en de gemeente is niet als bestuurder fysiek in het dorp aanwezig. Sommige Rijpers zien dit als een verarming voor het dorp maar het bestuur van de Stichting maakt zich daar minder zorgen over, omdat zij ziet dat de vitaliteit van het dorp daar niet onder geleden heeft. Waar zij zich wel zorgen om maakt is de sociale duurzaamheid van het dorp; de betrokkenheid en wat je als inwoners van een dorp met elkaar doet.

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen daarbij een actieve en belangrijke rol. Het bestuur van de Stichting vreest dat de komende jaren het corps aan vrijwilligers zal afnemen. Allereerst omdat zij ziet dat de leeftijd van de gemiddelde vrijwilliger toeneemt en daardoor meer vrijwilligers afhaken dan bij komen. Daarnaast ziet zij dat actieve jongeren door de grote vraag naar woningen en daarmee het stijgen van de huis prijzen vertrekken. Woningen in De Rijp worden te duur voor deze jonge dorpelingen. Het gevolg is dat ervaren jongeren vertrekken en onervaren nieuwkomers binnen komen. Zoals eerder vermeld vinden deze nieuwkomers De Rijp een aantrekkelijke woonomgeving vanwege de prijs, de geveltjes en de sfeer. Zij zijn echter nog onvoldoende aangehaakt in het vrijwilligerswerk en vaak minder sociaal betrokken bij het dorp.

Met dit project wil de Wetenschapswinkel een bijdrage leveren aan het vraagstuk rondom sociale duurzaamheid van het dorp De Rijp. Door antwoord te geven op de onderstaande vragen wil de Wetenschapswinkel meer zicht krijgen op het begrip sociale duurzaamheid en wil zij de Stichting Cultureel Platform Graft-De Rijp handvatten bieden om de sociale duurzaamheid in hun dorp te ondersteunen.

Onderzoeksvragen

  • Wat wordt verstaan onder het begrip sociale duurzaamheid?
  • Welke processen beïnvloeden de sociale duurzaamheid van een dorpsgemeenschap?
  • Hoe zien de inwoners van het dorp De Rijp de culturele identiteit van hun dorp, onderschrijven zij de bezorgdheid van de Stichting ten aanzien van de sociale duurzaamheid en wat verstaan zij onder sociale duurzaamheid?

Op basis van de gevonden informatie op de eerste onderzoeksvragen kijken we naar de toekomst.

  • Welke strategieën kan Stichting Cultureel Platform Graft-De Rijp toepassen om de betrokkenheid van inwoners en daarmee de sociale duurzaamheid van een dorp als De Rijp vergroten?
  • Welke eisen stelt dit aan het huidige vrijwilligersbestand van Stichting Cultureel Platform Graft-De Rijp en hoe kan zij haar vrijwilligersbestand toekomstbestendig maken?
  • Op welke wijze kan Stichting Cultureel Platform Graft-De Rijp nieuwkomers en jongere inwoners meer betrekken bij haar activiteiten en/of het vrijwilligerswerk?