Project

Risicomanagement in de Afrikaanse landbouw

De meeste boeren in Afrika hebben een gemiddeld boerenbedrijf van 1-2 hectares. Ze hebben meestal te weinig middelen of toegang tot financiering om te investeren in productiviteitsverhogende technologieën, deels door de hoge risico’s die boeren hebben in Afrika. Bedrijfsrisico’s spelen in elk stadium van de agrarische waardeketen: van het verkrijgen van inputs tot opslag na de oogst, verwerking en vermarkting.

Daarnaast kunnen boeren vaak niet profiteren van toegang tot output markten, omdat ze blootgesteld zijn aan hoge prijsfluctuaties. Kleine boeren in Afrika hebben vaak slechte toegang tot betrouwbare en tijdige marktinformatie, wat hun onderhandelingspositie verzwakt. Onzekerheid over de vermarkting van een surplus ontmoedigt boeren om keuzes te maken die een hogere opbrengst hebben, zoals verbeterde technologie, waardoor de productiviteit laag blijft.

De perceptie dat de landbouw zeer risicovol is, maakt het onaantrekkelijk voor financiële instanties om te investeren, waardoor de private sector weinig investeert. Het levensonderhoud van rurale gemeenschappen en van arme urbane huishoudens worden op het spel gezet door deze risico’s.

‘Risico management in Afrikaanse landbouw’ richt zich op de vraag hoe kleine boeren in Afrika toegang kunnen krijgen tot effectieve risico-management instrumenten. Veel van deze instrumenten zijn nog in de testfase, en onderzoek is nodig om te weten welk instrument het beste werkt, wanneer, waar en onder welke omstandigheden. Om dit te kunnen beoordelen, ontwikkelt dit KB project een monitoring- en evaluatiesysteem dat de impact van interventies kan meten (deliverable 4.4.).

Het project sluit aan bij lopende activiteiten in Afrika (Zambia, Burkina Faso en Tanzania) die worden uitgevoerd in de projecten FARMAF and Transaction Risks:

Warehouse receipt systems (WRS) of opslagbewijzen

Deze activiteiten worden uitgevoerd door productenorganisaties ZNFU, CPF en MVIWATA en andere stakeholders om de huidige warehouse receipt systems te verbeteren. Ook zal er gewerkt worden aan het verbeteren van de wettelijke kaders en landbouw- en handelsbeleid.

Weather index based insurance (WIBI)

In deze activiteit wordt er samengewerkt met verzekeringsmaatschappijen die verzekeringen aanbieden tegen gewasverlies. De verzekeringsmaatschappijen, met ZNFU en CPF, willen bewerktstelligen dat kleine boeren toegang krijgen tot verzekeringen. De lessen die worden geleerd in Zambia zullen bruikbaar zijn in Burkina Faso en in de toekomst in Tanzania. Deze activiteit zal de nadruk leggen op de link tussen verzekering en toegang tot inputs en krediet voor kleine boeren.

Marktinformatie systemen (MIS)

In deze activiteit zullen de lessen die geleerd worden over de verschillende MIS die worden verschaft door ZNFU, CPF en MVIWATA om boeren tijdige marktinformatie te leveren, worden opgenomen.

Beurs in Ethiopie (Commodity exchange in Ethiopia of ECX)

De ECX is verplicht voor exportgewassen sinds 2010. Deze activiteit evalueert de impact op sesamhandelaren en boeren.

Resultaten

In 2012 zijn twee artikelen naar tijdschriften gestuurd.