Project

RIVER COMMONS Onderzoek voor ontwikkeling en onderwijs over duurzaam medebeheer van riviercommons via transdisciplinaire co-creatie van kennis

Samen met een inspirerende alliantie van wetenschappers, beleidsmakers, activisten en basisorganisaties in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika werkt het RIVER COMMONS-project aan een rechtvaardig en participatief medebeheer van riviersystemen.

Het 5-jarige onderzoeksprogramma is gericht op het begrijpen en ondersteunen van innovatieve initiatieven op het gebied van rivierbeheer over de hele wereld, om zo bij te dragen aan een rechtvaardig beleid en duurzame sociaal-ecologische riviersystemen. In het programma zullen 9 PhD onderzoekers voorbeelden van riviercommons in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika onderzoeken, waar lokale organisaties hun rivieromgeving mede besturen. Het doel van het project is te leren van hun ervaringen in situ en translokaal (successen, problemen en creatieve oplossingen), en nieuwe conceptuele en methodologische instrumenten te ontwikkelen voor onderzoek, onderwijs en interactie met belanghebbenden. Er zullen met name River Co-governance Labs worden georganiseerd in de casestudiesites om rivierbestuur te onderzoeken door belanghebbenden actief te betrekken en hun ideeën voor verandering te mobiliseren.

Het kader van het project omvat vier dimensies van riviersystemen: River-as-Ecosociety, met de nadruk op biofysische, ecologische en gebruiksaspecten; River-as-Territory, met de nadruk op regels en instellingen voor rivierbestuur; River-as-Subject, met de nadruk op kwesties van milieurechtvaardigheid en rechten van de rivier; River-as-Movement, waarbij wordt gekeken naar hoe riviergemeenschappen en bondgenoten zich organiseren en pleiten voor medebeheer van rivieren.

RIVER COMMONS begint in september 2021 en zal worden geleid door WRM's prof. Rutgerd Boelens en dr. Jeroen Vos. Het zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het ERC Consolidator Grant onderzoeksproject Riverhood, dat New Water Justice Movements (NWJM) in Ecuador, Colombia, Spanje en Nederland bestudeert.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Het project wordt gefinancierd door het Wageningen Interdisciplinair Onderzoek en Onderwijs Fonds (INREF) met een budget van € 1,2 miljoen, aangevuld met € 0,5 miljoen cofinanciering van partners.