Project

Rol financieringsbeleid bij verduurzaming

Faciliteren van de transitie naar een duurzamer landbouw.

Doelstelling project

Inzichtelijk maken op welke manieren een garantiefaciliteit marktintroducties van innovaties op het gebied van duurzame , primaire agrarische productie kan stimuleren.

Resultaten

Notitie voor staatssecretaris met handvatten voor het verder vorm geven van de regeling.