geld

Project

Rol financieringsbeleid bij verduurzaming

Faciliteren van de transitie naar een duurzamer landbouw.

Doelstelling project

Inzichtelijk maken op welke manieren een garantiefaciliteit marktintroducties van innovaties op het gebied van duurzame , primaire agrarische productie kan stimuleren.

Resultaten

Notitie voor staatssecretaris met handvatten voor het verder vorm geven van de regeling.