Project

SIGMA: Stimulating Innovation for Global Monitoring of Agriculture - AF-EU-15035

Wageningen Environmental Research (Alterra) neemt deel aan SIGMA, waarbij een wereldwijde kaart van akkerlandsystemen wordt gemaakt op basis van teledetectie en andere gegevensbronnen.

Om methoden te kunnen ontwerpen en ontwikkelen waarmee de invloeden van landbouwdynamiek (op de langere termijn) kunnen worden beoordeeld/gemonitord, als bijdrage aan GEOGLAM, is het van belang dat er een goed begrip is van de praktijken die momenteel op wereldwijde schaal worden toegepast. De GEO Agriculture Community of Practise beschrijft een aantal nationale en internationale monitoringsystemen voor de landbouw, zoals EC JRC/MARS (Monitoring Agricultural Resources), FAO/GIEWS (Global Information and Early Warning System), CropWatch in China en de FAS (Foreign Agricultural Service) van USDA.

In algemene termen kennen de meeste van deze systemen een gecombineerde aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdreeksen van satelliet- en meteorologische gegevens, een 'statisch' masker van een gewassenkaart, agro-meteorologische modellen en een statistische toolbox, hetgeen resulteert in seizoensgebonden oogstopbrengstschattingen, gebiedsschattingen en productievoorspellingen. Hierdoor is er maar weinig aandacht voor veranderingen over meerdere jaren, zoals verschuivingen in teeltpraktijken (intensivering) en uitbreiding of verwaarlozing van landbouwgrond (uitbreiding of krimp). Zowel intensivering als uitbreiding van landbouwgrond staan centraal binnen SIGMA. De onderstaande afbeelding toont het algemene concept van de innovatie- en onderzoeksactiviteiten van SIGMA in relatie tot landbouwmonitoring op de korte termijn en duurzaamheidsaspecten van de landbouw en hiermee verband houdende teeltpraktijken op de lange termijn.

Als zodanig heeft SIGMA drie hoofddoelstellingen:

  • Het identificeren, in kaart brengen en beoordelen van veranderingen in landbouw en akkerland, wereldwijd en lokaal
  • Het identificeren, in kaart brengen en beoordelen van veranderingen in landbouwproductieniveaus en verschuivingen in teeltpraktijken
  • Het identificeren, in kaart brengen en analyseren van de invloeden op het milieu van lanbouw- teeltpraktijken

Over GEOGLAM – SIGMA

De Group on Earth Observations (GEO) is in 2002 gelanceerd op de wereldtop over duurzame ontwikkeling in Zuid-Afrika. Belangrijkste visie is de bouw van een Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) door de coördinatie van teledetectieactiviteiten over de hele wereld. Als een van de strategische doelen zet GEO in op de bevordering van duurzame landbouw. In juni 2011 lanceerde de G20 de initiatieven Global Agricultural Geo-Monitoring (GEOGLAM) en Agricultural Market Information System (AMIS). De belangrijkste doelstelling van GEOGLAM is het verbeteren van oogstvoorspellingen voor een grotere transparantie bij de landbouwproductie door het creëren van een wereldwijd operationeel 'systeem van systemen' voor landbouwmonitoring op basis van aardobservatie en in-situ-gegevens.

SIGMA maakt deel uit van de Europese bijdrage aan GEOGLAM, een wereldwijd actief netwerk van deskundigenorganisaties, in een gezamenlijke inspanning om de huidige technieken voor landbouwmonitoring op basis van teledetectie te verbeteren. Doel is de ontwikkeling van innovatieve methoden en indicatoren om de voortgang richting duurzame landbouw te monitoren en beoordelen, waarbij de beoordeling van de invloed op de langere termijn van landbouwdynamiek op het milieu en vice versa centraal staat.

SIGMA implementeert activiteiten in Europa, Rusland, Oekraïne, China, Vietnam, Afrika, Argentinië en Brazilië en wordt gefinancierd via het Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7) van de EU.