Project

SUSFANS AF-EU-15027

De grote voedingsvraagstukken van dit moment haken in op productie én consumptie, maar een integrale aanpak ontbreekt. Voeding staat centraal in EU-beleid voor overgewicht en hart- en vaatziekten, maar vaak zonder verband met de productie. Maatregelen voor boeren, tuinders en ketenpartijen worden niet getoetst op effecten op voeding en gezondheid. Het oplossen van deze dilemma's wordt door SUSFANS onderzocht.

Er wordt een analytisch model ontwikkeld voor het identificeren van duurzame, gezonde, betaalbare, betrouwbare en smakelijke dieetpatronen in de EU. In het Engels: Sustainable Healthy Affordable Reliable and Palatable (SHARP) diets. De basis is een bestaand dieetmodel. Met behulp van kennis over consumentenvoorkeuren en gedrag, grondstofstromen, productie- en kostenstructuren en milieueffecten wordt dit model uitgebouwd voor afweging tussen SHARP criteria, in het heden en de toekomst. Casuïstiek rond innovaties in tuinbouw- en dierlijke ketens levert een empirische toetsing en proof-of-principle.

Het project formuleert een Europese standaard voor de analyse van gezonde en duurzame diëten voor consument, keten en producten, met draagvlak bij stakeholders in bedrijfsleven en overheid. Het beoogt daarmee een analysekader te ontwerpen dat sturing geeft aan nationale en Europese voedingsrichtlijnen, consumentenbeleid en GLB in de toekomst. Richting het bedrijfsleven draagt het model inzichten aan voor positionering en innovatie richting duurzame productie, en voor opties voor het effectief beïnvloeden van consumentengedrag en keuzes rond voedsel.

Publicaties