Project

Satelliet database

Vanaf maart 2012 is de nationale satellietdataportaal (NSD) openbaar dankzij een investering van de overheid, en is nu beschikbaar voor de ontwikkeling van diensten en adviezen dankzij een investering van de Nederlandse overheid. Met de data en afgeleide informatie kunnen o.a. nieuwe diensten voor land- en tuinbouw, terreinbeheer en landgebruikmonitoring ontwikkeld of verbeterd worden. Het consortium van partijen wil samenwerken aan de ontwikkeling en valorisatie van nieuwe diensten t.b.v. precisielandbouw.

Het aantal potentiële toepassingen is zeer groot (zie www.groenmonitor.nl). En een groot aantal bedrijven pleegt investeringen op dit onderwerp. Er dient focus aangebracht te worden in de kansen en ondersteunende R&D. Het consortium heeft maart 2012 een onderzoekagenda opgeleverd, afgeleid van visies en plannen van de leden om diensten te ontwikkelen en aan te bieden. De meeste aandacht gaat uit naar toepassingen in precisielandbouw. De agenda bestaat uit vragen op vlak van data-management en processing, schaalvraagstukken, inhoudelijke kennis voor perspectiefvolle toepassingen en internationalisering (zie bijgevoegde tabel). Het consortium wil de komende 3,5 jaar werken aan het gezamenlijk oplossen van de vragen in de agenda binnen de kaders van het topsectorenbeleid. Het project levert nieuwe toepassingen die door bedrijven als diensten aangeboden kunnen worden. Een goed geïntegreerde data- en informatie-infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor het combineren van gegevens en informatie tot toepasbare kennis op het terrein van land- en tuinbouw, terreinbeheer en landgebruik.

De werkwijze is dat het PPS jaarlijkse de gezamenlijke onderzoekagenda bespreekt en werkplannen vaststelt. De resultaten worden besproken en bedrijven maken specifieke diensten met de ontwikkelde kennis.

Publications