Project

Schapkwaliteit van biologische aardappelen

Er zijn nog steeds kwaliteitsgebreken vast te stellen bij de biologische aardappels in het schap. Dit is deels te wijten aan kwaliteit van de geteelde en bewaarde aardappelen en rassen, deels aan de tussenschakels, deels aan de supermarktomgeving waarin de biologische aardappels terecht komen, deels aan de lagere doorstroomsnelheid van biologische aardappels. Uit eerste peilingen van de NAO lijken de belangrijkste aspecten van een slechte kwaliteit ‘vergroening’ en ‘kiemen’ te zijn.

Doelstellingen project

Het project heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit op het schap en het tegengaan van derving van kwaliteit van biologische aardappels in de supermarkt.

Aanpak en tijdspad

Ruwweg kent het project de volgende onderdelen:

 • Monitoring van de kwaliteit in het schap
 • Tegen gaan van vergroening
 • Tegen gaan van kieming

Monitoring van de kwaliteit in het schap

In het project zal een regelmatige monitoring plaatsvinden van kwaliteit in het schap van de supermarkt. Daartoe zal samen met de bedrijven een goede monitor moeten worden ontwikkeld met de juiste criteria, op basis van meetlatten die al bekend zijn. De monitoring start in november 2013 en wordt herhaald in februari 2014 en november 2014.

De belangrijkste aspecten die een slechte kwaliteit en derving veroorzaken worden in het de monitoring geïdentificeerd. Daarbij wordt de bron van de kwaliteitsgebreken benoemd, dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit de teelt, vanuit de sortering, of vanuit omstandigheden in de keten en in het schap. Deze gebreken worden vervolgens door de individuele bedrijven aangepakt en door vertaald naar raskeuze en veredeling.

De rapportage van de monitoring vindt plaats zonder bedrijfsgegevens van supermarkt, leverancier of boer, het zijn anonieme rapportages. Wel kunnen de bedrijven individuele rapportages ontvangen van hun eigen partijen.

2013

 • Juli: Opstart onderzoek met alle betrokkenen, maken van detailkeuzes
 • Augustus: Start bewaaronderzoek, vullen van de cellen begin augustus
 • September: Vaststellen eisen aan schapmonitoringonderzoek
 • November: Schapmonitoring I

2014

 • Januari-April: Lichtonderzoek I
 • Februari: Schapmonitoring II
 • April: Afronden bewaaronderzoek
 • September: Lichtonderzoek II
 • November: Schapmonitoring III
 • December: Rapportage

Het tegengaan van spruitvorming van biologische aardappelen op het schap

Het doel van dit deel van het onderzoek is om uit te zoeken welke maatregelen in de keten genomen kunnen worden om spruitvorming op het schap tegen te gaan, specifiek voor biologische aardappelen.

Tegengaan van vergroening

Het doel van dit deel van het onderzoek is om te onderzoeken welk type licht in de supermarkt leidt tot de beste resultaten om vergroening van bio-aardappels op het schap tegen te gaan. Randvoorwaarde daarbij is natuurlijk alle overige eisen die supermarkten aan typen licht en type lampen stellen.

Resultaten (beoogd)

Het gehele onderzoek leidt tot nieuwe kennis voor de sector die een duidelijke verbetering geeft van de kwaliteit van de biologische aardappelen op het schap, deze wordt verwoordt in een rapportage en een powerpoint. De nieuwe kennis bestaat uit:

 • Monitoringsstysteem voor kwaliteit in de keten, gemeten vanuit het winkelschap
 • Maatregelen die kunnen worden ge├»mplementeerd in verschillende schakels van de aardappelketen, van supermarket tot pootgoedleverancier.
 • Nieuwe kennis ter voorkoming van kieming in het schap
 • Nieuwe kennis die leidt tot voorkoming van vergroening in het schap