Project

Secretariaat conform WDT-statuut

Het project ‘Secretariaat’ faciliteert de uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Natuur & Milieu bij DLO.

Verder geeft de managementassistent ondersteuning aan de manager en in voorkomende gevallen projectleiders van grote WOT-projecten.

Beoogd resultaat

Het project heeft een procesmatig karakter. De beoogde taken zijn uitgevoerd daar waar nodig in het proces.

Werkwijze

Activiteiten zijn secretariaatstaken.