Project

Sectordialoog/platform/verbinding Topsector Agro&Groen/aanzet nieuwe concepten

Verzameling projecten met de volgende effectten:
- Inzicht bij bestuurders MFL en bij EZ over relatie MFL en Plattelands-ondernemers.
- Agrarische natuurverenigingen aan het denken zetten.
- Samenhangende visie op toekomst van MFL sector bij belangrijkste bestuurders van MFL sector goed tussen de oren.
- MFL ondernemers inspireren om via afhaalpunten in de stad streekproducten af te zetten.
- Regulier LTO bestuurders en EZ ambtenaren zien de betekenis van MFL voor reguliere landbouw.

DEELPROJECT PLATTELANDS-ONDERNEMERS

Doelstellingen project

Inzicht te krijgen in platteland ondernemers en in welke verhouding ze staat tot de MFL ondernemers.

Resultaten

  • Rapport (cijfers bleken niet direct beschikbaar, vraagt om vervolg)

DEELPROJECT MAATSCHAPPELIJKE BATEN AGRARISCH NATUURBEHEER

Doelstelling project

Van agrarische ecosysteemdiensten naar collectieven van boeren en burgers.

Resultaten

  • Brochure

DEELPROJECT NIEUWE ONTWIKKELEINGEN LANDBOUW EN ZORG

Doelstelling project

Opstellen ambitieagenda en inventariseren state van innovaties en visies bij ondernemers en koepels zorgboeren.

Resultaten

  • Rapport

DEELPROJECT REGIO/STREEKPRODUCTEN irt MULTIFUNCTIONELE LANDBOUW

Doelstelling project

Logistieke oplossing voor stedelijk Voedselvoorziening via afhaalpunten bij korte keteninitiatieven in interactie met de Stad.

Resultaten

  • Brochure

DEELPROJECT MEERWAARDE MULTIFUNCTIONELE LANDBOUW REGULIERE SECTOR

Doelstelling project

Betekenis van MFL sector voor gangbare sector duidelijk krijgen

Resultaten

  • Rapport