Project

Seed money voor coördineren van twee Biorefinery EU projecten aanvragen in 2013

EU-projecten over het opzetten van rendabele productieketen voor paardenbloemrubber in Europa en het vinden van bioactieve terpenen voor toepassing als flavours en agrochemicals.

Doelstellingen project

Doel is het coördineren en indienen van twee Biorefinery EU projecten:

 1. Vervolg EU PEARLS in de vorm van een valorisatie project (call: Support for demonstrating the potential of biotechnological applications’; KBBE.2013.3.3-01). Het nieuwe EU project is een valorisatie van EU-PEARLS en heeft tot doel een rendabele productieketen voor paardenbloemrubber op te zetten in Europa. Bovendien bouwt het een strategische samenwerking op tussen Wageningen UR (FBR en PRI), Keygene en Vredestein op de productie van natuurrubber en fructanen.
  Gekoppeld hieraan is onze Wageningen UR deelname (PRI en FBR) aan een zeer groot natuurrubberproject gefinancierd door de regering van Kazachstan.
 2. Projectvoorstel voor de call ‘High value compounds from plants; from discovery to end product’. We gaan de biodiversiteit in terpenen en hun biosynthese genen exploreren om bioactieve terpenen te vinden voor toepassing als flavours en agrochemicals. De biosynthese genen zullen gebruikt worden om via een nieuw superieur micro-organisme van de Nederlandse SME Isobionics de flavors en agrochemicals te produceren. Hiervoor zullen specifieke fermentatie en DSP protocollen ontwikkeld worden. Op deze manier is het mogelijk biochemische diversiteit uit planten te exploiteren die op andere manieren niet haalbaar is.
  Gekoppeld hieraan is ook de ambitie mee te doen aan een EU-Eurostar project ingediend door Isobioncis en een Duitse SME.

Resultaten

Wat is er beloofd in het projectvoorstel:

 1. Samenstellen van twee consortia, benaderen van industriële partners en eerste opzet van projectidee.
 2. Bespreken van projectvoorstel met adviseurs van SenterNovem; betrekken van PNO, een consultancy bedrijf (deel van financiering gaat naar PNO)
 3. Coördineren en indienen van twee grote EU voorstellen voor de deadline van 4 februari 2013
 4. Doorloop van dezelfde twee projectvoorstellen in nieuwe call/ financieringsmogelijkheid.

Wat is er gerealiseerd

 • Van bovenstaande punten zijn 1 en 2 uitgevoerd; punt 3 en 4 zijn lopende, waarbij punt 3 begin februari afgerond moet zijn.
 • Het IPOP geld wordt gebruikt als seed money om twee grote biorefinery projectvoorstellen te schrijven en in te dienen bij KBBE; in tweede instantie worden dezelfde voorstellen aangepast en ingediend bij andere financieringsmogelijkheden zoals voor de EU-Eurostar call, en voor het grote nationale programma van Kazachstan.
 • Het opzetten van beide grote consortia levert nieuwe relaties/samenwerkingen met bedrijfsleven en verstevigd bestaande relaties. Het geeft ook samenwerking met andere kennisinstellingen buiten WUR. Beiden kunnen gebruikt worden voor nieuwe acquisitie naast de bestaande acquisitie binnen de EU call.