Project

Slim consumentenbewustzijn van duurzaamheid van voedselproducten

Kennis ontbreekt over hoe nieuwe stromen van informatie gebruikt kunnen worden om het voedingskoopgedrag van verschillende groepen consumenten te beïnvloeden in een supermarkt. Het doel van dit project is om bij te dragen aan het aanvullen van deze kennis.

Doelstelling

Omdat consumenten beschouwd worden als ‘vertegenwoordigers van verandering’ zouden zij ondernemingen ertoe kunnen aanzetten om meer duurzame levensmiddelen te produceren door middel van hun koopgedrag. Hiervoor moeten consumenten wel over voldoende informatie beschikken. Door nieuwe stromen van informatie door social media als Twitter, cloud-based applicaties, QR-codes en waarde-geïnformeerd prijzen, krijgen consumenten een meer gedetailleerd beeld, waardoor hun koopgedrag kan veranderen richting meer duurzame voedingsproducten. Echter, kennis ontbreekt over de manier waarop deze nieuwe informatiestromen gebruikt kunnen worden om het koopgedrag van consumenten in de supermarkt te veranderen. Het doel van dit project is om de kennis over dit onderwerp aan te vullen door te analyseren hoe nieuwe regelingen die betrekking hebben op de informatieverstrekking aan consumenten over duurzame voedselproducten en hun externe productie-effecten, het koopgedrag van de consument beïnvloeden.

Resultaten 2012

In 2012 is een literatuurreview uitgevoerd over de impact van informatiestromen op consumentengedrag tijdens winkelen in een outletwinkel.

Beoogde eindresultaten

  • Wetenschappelijk artikel met de resultaten van de literatuurstudie over effectieve informatieve bestuursregelingen om informatie te verstrekken aan consumenten tijdens het winkelen in een detailhandel.
  • Wetenschappelijk artikel met de resultaten van het eerste keuze-experiment, waarbij onderscheid is gemaakt in de afzender en de inhoud van de boodschap aan consumenten over de duurzaamheidsprestaties van verschillende producten die onder dezelfde productcategorie vallen. 
  • Wetenschappelijk artikel met de resultaten van het tweede keuze-experiment, waarin onderscheid is gemaakt in de wijze van informatievoorziening die gebruikt wordt om consumenten te informeren over duurzame prestaties van verschillende producten in dezelfde productcategorie.
  • Ingezonden wetenschappelijk artikel over de resultaten van de spel-simulatie van de interactie tussen de regelingen van informatief ketenbeheer en reacties van consumenten.
  • Praktische richtlijnen voor de bepaling van de echte productiekosten van informatie aan consumenten in een winkel.
  • Workshop voor bedrijven en beleidsmakers.

Werkwijze

2012: Er wordt een literatuurstudie uitgevoerd om de invloed van verschillende variabelen op de effectiviteit van afspraken over het sturen van consumentengedrag tijdens het winkelen in een detailhandel. Er bestaan verschillende methodes om consumenten te voorzien van informatie tijdens het winkelen: etiketten op de verpakking, advertenties, flyers, apps, etc. De informatie kan op verschillende manieren gepresenteerd worden, bijvoorbeeld middels tekst, numerieke grafieken, pictogrammen of logo’s. De afzenders van de informatie kan ook verschillen, bijvoorbeeld een retailer, een non-gouvernementele organisatie, de overheid, bedrijven, etc. Consumenten vertrouwen de ene afzender meer dan de andere en de inhoud van de informatie kan verschillen. Dergelijke variabelen bepalen de effectiviteit van een boodschap duurzaamheid en externe effecten wanneer de consumenten hun koopgedrag veranderen. Met al deze variabelen moet rekening gehouden worden bij nieuwe informatief-bestuur regelingen.
2013: Een keuze-experiment zal worden uitgevoerd waarin onderscheid wordt gemaakt in inhoud en afzender van de boodschap over de duurzaamheidsprestaties van verschillende producten binnen dezelfde productcategorie die aan de consument wordt gepresenteerd
2014: Een experiment wordt uitgevoerd in een daadwerkelijke winkel, waarin onderscheid wordt gemaakt in de manier waarop informatievoorziening wordt gebruikt om consumenten te voorzien van informatie over de duurzaamheidsprestaties van verschillende producten die onder dezelfde productcategorie vallen.

2015: Een spel-simulatie van de interactie tussen regelingen van informatief ketenbeheer en de reacties van consumenten.

Publicaties